Monitor.edu.pl / Biuletyn Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od Redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Już niebawem w nadzwyczajnym wydaniu biuletynu Monitora obiecywane analizy egzaminu maturalnego 2015. A na razie: na koniec roku krótki przegląd najważniejszych wydarzeń w edukacji w ciągu minionych 12 miesięcy oraz linki do tych tekstów z Monitora, z których jesteśmy szczególnie zadowolone.

styczeń 2015:
Czystka w zespole opracowującym e-podręczniki
We wrześniu 2015 r., po trzech latach prac, do szkół mają trafić e-podręczniki. Ma ich być łącznie 64 - do wszystkich 14 przedmiotów wykładanych w procesie nauczania ogólnokształcącego. Wg Ośrodka Rozwoju Edukacji, odopowiedzialnego za ich przygotowanie, będzie z nich korzystać 40% uczniów i uczennic. Tymczasem ORE zwolnił właśnie koordynatorkę projektu i zatrudnionych w projekcie ekspertów.

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty uchwalona przez Sejm zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że dotychczasowe upoważnienie ustawowe ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania jest zbyt ogólne.

luty 2015
Polska edukacja w raporcie OECD
Reforma gimnazjalna, maturalna i obniżenia wieku szkolnego do lat 6 – to tylko niektóre z ważnych zmian, które wprowadzono w ostatnich latach w polskiej edukacji. Żadna z nich nie została uczciwie podsumowana i rozliczona – uważają eksperci i ekspertki OECD. Ich zdaniem żeby skutecznie zarządzać oświatą, trzeba sumiennie recenzować wprowadzone nowości.

marzec 2015
Wyniki kontroli NIK dotyczące systemu egzaminów zewnętrznych
Najwyższa Izba Kontroli zbadała funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych w latach 2009 - 2014. Kontrolę przeprowadzono w CKE, w pięciu OKE oraz w 16 zespołach szkół publicznych. NIK przypomniała, że funkcjonujący od 15 lat systemu egzaminów zewnętrznych ani raz nie został oceniony, a CKE od co najmniej sześciu lat (od 2009 r.) nie realizuje swojego statutowego zadania, jakim powinna być coroczna całościowa ocena egzaminów (m.in. przygotowania materiałów, sposobu przeprowadzania) i pracy egzaminatorów.

kwiecień 2015
Manifestacja pracownic i pracowników oświaty
Prezes ZNP Sławomir Broniarz złożył petycję w MEN m.in. w sprawie zwiększenia wydatków na edukację. Do manifestantów wyszła minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Pod kancelarią premiera związkowcy z ZNP spotkali się z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

Raport TEA o dyskryminacji w polskich szkołach
Według raportu, najczęściej ze zjawiskiem tym stykają się dzieci ubogie, przewlekle chore, niepełnosprawne, o innym pochodzeniu niż polskie, o innym wyznaniu niż katolickie, a także młodzi homoseksualiści i homoseksualistki.

maj 2015
Matura, po raz pierwszy wg znowelizowanych zasad. Przypominam nasz tekst: Kalendarium zmian w podstawach programowych i egzaminach – planowanych i wprowadzanych (2008-14)

czerwiec 2015
Plany MEN na rok 2015/16
Rok Otwartej Szkoły?

lipiec 2015
NIK: zabraknie miejsc w przedszkolach w roku szkolnym 2017/18

sierpień-wrzesień 2015
MEN: informacja o wchodzących w życie zmianach w prawie
MEN przygotowało jasną, klarowną i bardzo pożyteczną tabelę, podsumowującą zmiany w przepisach (a jest ich sporo) i wskazującą, jakie zadania dla szkół i placówek wynikają z tych zmian. Opracowało także wyciąg z tych zmian, napisany prostym językiem.

List otwarty ZNP do pani premier w sprawie przygotowania szkół na przyjęcie dzieci uchodźców
"Przeświadczeni o tym, że naszym moralnym obowiązkiem jest skrócenie pobytu uchodźców na granicach i w obozach przejściowych oraz możliwie najszybsze położenie kresu ich niepewności i cierpieniu, wspólnie z podpisanymi niżej organizacjami deklarujemy, że w krótkim czasie przy współpracy organizacji z krajów od dawna przyjmujących uchodźców, możemy zorganizować konferencje, seminaria i zespoły robocze w celu wypracowania modelu kształcenia dzieci uchodźców w Polsce oraz że jesteśmy gotowi we współpracy z uczelniami wyższymi oraz placówkami doskonalącymi podjąć się przygotowania nauczycieli".

IBE: Badanie na temat przemocy w szkołach
10% uczniów jest dręczonych, 2% nawet codziennie. Na dręczenie częściej narażone są dzieci z rodzin biednych lub kiepsko radzące sobie na WF-ie. Prześladowcy częściej wybierają na ofiarę to dziecko, które mniej może liczyć na wsparcie rodziców. Najwięcej agresji jest w szkołach podstawowych.

IBE o sześciolatkach w szkole
Wcześniejsze pójście do szkoły może oznaczać większe szanse rozwojowe przede wszystkim dla dzieci z rodzin z niższym statusem wykształcenia rodziców.

październik 2015
Jesień nauczycielskich protestów
14 października, w dniu Edukacji Narodowej, dwa największe związki nauczycielskie, ZNP i oświatowa "Solidarność", wspólnie protestowały pod kancelarią premiera.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Program przewiduje min dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych.

Wybory...

listopad 2015
Nowa minister edukacji
Posłanka PiS, polonistka.

grudzień 2015
Co z gimnazjami? Nie wiadomo...
Program wyborczy PiS przewidywał min likwidację gimnazjów i/lub przywrócenie czteroletniego liceum. Na razie MEN się, jak się zdaje, nie spieszy.

Początek końca obowiązku szkolnego dla sześciolatków
Projekt cofnięcia obniżenia wieku obowiązku szkolnego - jak burza przeszedł ścieżkę legislacyjną. Nowa władza twierdzi, że to odpowiedź na postulaty i oczekiwania obywateli. Na pewno jest to odpowiedź na postulaty ruchu "Ratuj Maluchy".

I jeszcze dwa teksty z naszego monitorowego działu "Felietony" - jeden nasz i jeden, który dostałyśmy w prezencie:

Pomóżmy powstrzymać nienawiść!
Uważamy zatem za oczywiste, że na nauczycielkach i nauczycielach spoczywa obowiązek wspierania uczennic i uczniów, które i którzy muszą mierzyć się z tą falą nienawiści i nawoływania do przemocy. To do nas należy przekazywanie wiedzy o sytuacji międzynarodowej i powodach, dla których ludzie decydują się uciekać ze swoich domów i ryzykować życie, żeby dotrzeć do świata, który wydaje im się bezpieczny. To na nas spoczywa odpowiedzialność za tłumaczenie naszym uczennicom i uczniom, że nikt nigdzie nie musi się „asymilować”, ale że ludzie mają prawo do zachowywania własnej kultury - a zarazem, że nikt nie jest tożsamy z żadną kulturą. To my powinnyśmy i powinniśmy prowadzić zajęcia i warsztaty na temat tego, co znaczyło być uchodźczynią lub uchodźcą kiedyś, a jak wygląda sytuacja dziś.

Pan(i) od równości
Potrzebne są stałe, systemowe działania antydyskryminacyjne włączone w życie szkoły, a nie tylko pojedyncze akcje i projekty. Potrzebne jest wprowadzenie do modelu kształcenia i doskonalenia nauczycieli edukacji antydyskryminacyjnej.
Wywiad z Małgorzatą Jonczy-Adamską na temat raportu TEA dotyczącego dyskryminacji w szkole. Dziękujemy TEA za udostępnienie w Monitorze!


A.D., 28 grudnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży