Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP i projekty likwidacji gimnazjów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Tej jesieni, jednym z głównych medialnych tematów, dotyczących edukacji, są projekty Prawa i Sprawiedliwości, dotyczące likwidacji gimnazjów i/lub powrotu do czteroletniego liceum. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytycznie odnosi się do propozycji zlikwidowania gimnazjów. Zarząd Główny Związku przyjął w tej sprawie specjalną uchwałę, rozpoczęto akcję "Razem dla gimnazjów", Związek przeprowadził także ankietę wśród nauczycielek i nauczycieli.

Już 30 września ZG ZNP przyjął uchwałę w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego. Uchwała głosi:
"System oświaty zapewniający właściwą edukację dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych filarów państwa, a każda jego przebudowa znacząco wpływa zarówno na życie obywateli, jak i całą wspólnotę społeczną. Edukacja to obszar wymagający szczególnej troski ze strony nas wszystkich. Nie znosi rewolucyjnych zmian i nieoczekiwanych zwrotów. Rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego apeluje do wszystkich podmiotów sceny politycznej o rozwagę w projektowaniu radykalnych zmian w polskim systemie oświaty.

Za społecznie szkodliwy Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa zamiar kolejnej zmiany obecnej struktury ustroju szkolnego. Likwidacja gimnazjów po szesnastoletnim okresie ich funkcjonowania w systemie to krok nieodpowiedzialny. Nie rozwiąże istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców uczniów, jak i organów prowadzących szkoły oraz pracowników zatrudnionych w gimnazjach. Wymusi kosztowne zmiany programów, podręczników i bazy edukacyjnej.

Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od mankamentów. Różne środowiska polityczne i edukacyjne podnoszą zwłaszcza kwestię niezadowalających efektów pracy z uczniami w trudnym okresie rozwojowym oraz zagrożenia wychowawcze występujące w czasie nauki w gimnazjum. Obecna w debacie publicznej fala krytyki wobec edukacji gimnazjalnej wymaga głębokiego namysłu i starannych analiz.

Nie można jednak zapominać o osiągnięciach edukacyjnych polskich gimnazjalistów, którzy w badaniach międzynarodowych udowadniają, że właściwie ukierunkowany wysiłek i planowa, wytrwała praca uczniów pod kierunkiem dobrze przygotowanych nauczycieli przynoszą efekty. Warto przy tym zwrócić uwagę, że sukcesy te nie były automatycznym skutkiem utworzenia gimnazjów. Musieliśmy poczekać na nie kilka lat. Dowodzi to jasno, że nie zmiana, lecz właśnie jej stabilizacja jest właściwym podłożem dobrych efektów oświatowych.

Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas. Ten kierunek powinien być priorytetem kreatorów polityki edukacyjnej.

Oświata potrzebuje stabilizacji i spokoju, żeby wypracować dobry efekt edukacyjny. Zanim nauczymy się skutecznie ją wspierać – zostawmy szkoły w spokoju."

7 grudnia 2015 r. Związek zorganizował dyskusję panelową o gimnazjach, w ramach akcji Razem dla gimnazjów! W debacie, mimo wcześniejszych zapewnień, nie wzięła udziału minister edukacji Anna Zalewska - MEN reprezentował Mirosław Sanek, szef gabinetu politycznego ministra edukacji. W debacie pytano o powody i uzasadnienie ewentualnej likwidacji gimnazjów.


ZNP przeprowadził także ankietę wśród nauczycielek i nauczycieli gimnazjów, w której wzięło udział 71 467 nauczycieli ze wszystkich województw.

Nauczyciele odpowiadali na siedem pytań odnoszących się przede wszystkim do problemu utraty pracy i możliwości zatrudnienia w innych szkołach, wdrożenia nowej podstawy programowej, problemów wychowawczych i wyników edukacyjnych w gimnazjach oraz zakończenia obowiązku szkolnego na szkole podstawowej.

Wyniki przeprowadzonego przez Związek badania wskazują, że blisko 84% respondentów obawia się utraty pracy z powodu braku godzin dla wszystkich nauczycieli w zreorganizowanych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Jednocześnie 82% badanych nauczycieli uważa, że w przypadku likwidacji gimnazjum, nie będzie miało możliwości podjęcia pracy w szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest ocena możliwości wdrożenia nowej podstawy programowej dla szkół wszystkich typów. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił do nauczycieli z pytaniem, czy są gotowi od najbliższego roku szkolnego wdrożyć zapisy nowej podstawy programowej. Blisko 86% respondentów odpowiedziało negatywnie.

Zdaniem respondentów, przeniesienie uczniów z gimnazjów do szkół podstawowych nie rozwiąże problemów w pracy wychowawczej. Jest o tym przekonanych 86% uczestników badania.

88% respondentów uważa, że problemy wychowawcze można by skutecznie rozwiązywać przy większym wsparciu psychologów, pedagogów i innych specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zdaniem 80% ankietowanych w gimnazjum można wypracować dobre wyniki edukacyjne.

Ostatnia kwestia do której odnieśli się ankietowani dotyczyła obowiązku szkolnego. W opinii blisko 85% badanych zakończenie obowiązku szkolnego na szkole podstawowej, co będzie miało miejsce w przypadku likwidacji gimnazjów, to niekorzystna zmiana społeczna.

ZNP, 20.11.2015, 07.12,2015, 17.12.2015
A.D., S.K., 17 grudnia 2015

Zobacz też:
MEN: nie toczą się prace nad likwidacją gimnazjów (grudzień 2015)
Edukacja w programach wyborczych (październik 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży