Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zaproszenie do współpracy


Zasady zbierania i opracowywania informacji – wskazówki dla osób współpracujących z zespołem monitorującym

Naszą pracę w ramach projektu Społeczny Monitoring Edukacji może wspomóc każdy, kto jest zainteresowany działaniami władz oświatowych na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym i ma dostęp do informacji. Będziemy wdzięczni za wszelkie formy współpracy. Zachęcamy do kontaktu, zbierania i opracowywania informacji.

Prowadząc Społeczny Monitoring Edukacji musimy przestrzegać zasad, dzięki którym nasze działanie spełniać będzie wysokie standardy etyczne i merytoryczne. Te same zasady obowiązują wszystkie współpracujące z nami osoby:

1. Prowadzone przez nas obserwacje i badania muszą być uczciwe, rzetelne i nikogo nie krzywdzić.
2. Przy zbieraniu informacji obowiązuje obiektywizm – badanie rzeczywistości takiej jaka jest, a nie takiej, jaką chcemy widzieć.
3. Najbardziej przydatne są konkretne przypadki ilustrujące działania władz.
4. Jeśli skutkiem działania władzy jest krzywda konkretnej osoby, najważniejszym, bezwzględnym kryterium doboru przypadku jest zgoda osoby poszkodowanej na prowadzenie działań w jej sprawie.
5. Przypadki (kazusy) działań władzy muszą być szczegółowo udokumentowane. O ile tylko jest to możliwe, powinny być ilustrowane oficjalnymi dokumentami. Czasem dokumenty nie wystarczą, trzeba zdobyć dodatkowe informacje lub zebrać oświadczenia świadków.
6. W społecznym monitoringu pochodzenie informacji musi być znane i precyzyjnie udokumentowane. Nie oznacza to jednak ujawniania źródeł informacji. Każda osoba kontaktująca się z „Monitorem” może zastrzec sobie poufność i utajnienie jej danych. Podobnie oświadczenia osób pokrzywdzonych lub świadków nie będą ujawniane, o ile te osoby nie wyrażą na to zgody.
7. Najbardziej wiarygodne są informacje, które udało się potwierdzić z kilku źródeł.
8. Jeśli jest to możliwe, problem trzeba badać z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron.
9. Za każdym razem warto oszacować efektywność ekonomiczną, czyli stosunek pracy i kosztów do wartości uzyskanej informacji.
10. Każdy uczestniczący w monitoringu musi podać, do wiadomości zespołowi monitorującemu, swoje dane i bezpośredni kontakt.

Informacje prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Utworzono: 2 stycznia 2007; Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2007

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży