Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

O projekcie


Społeczny Monitor Edukacji (SME)

Społeczny Monitor Edukacji jest obywatelską kontrolą władz oświatowych. Celem monitoringu jest gromadzenie informacji, upowszechnianie jej i reagowanie na te działania władzy, które mogą prowadzić do naruszania zasad demokratycznego państwa prawa, ograniczania wolności i autonomii szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, naruszania praw człowieka i obniżania jakości edukacji.

Zasady prowadzenia monitoringu:
1. jawność działań,
2. obiektywizm,
3. rzetelność,
4. kompleksowość.

Przedmiotem zainteresowania Monitora są przede wszystkim działania Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, parlamentarzystów, władz lokalnych a także skutki tych działań dla edukacji.

Obecnie prowadzony monitoring działania władz oświatowych skupia się przede wszystkim na trzech obszarach tematycznych; są to:

- obniżenie wieku obowiązku szkolnego i jego skutki: sytuacja dzieci pięcio- i sześcioletnich po reformie, wpływ zmian na dostępność przedszkoli i szerzej – na wyrównywanie szans edukacyjnych;
- nowa podstawa programowa a system egzaminów zewnętrznych;
- wielokulturowość, tolerancja, gender mainstreaming w programach szkolnych, w projektach opracowywanych przez władze, w praktyce działania szkół.

Społeczny Monitor Edukacji gromadzi informacje przede wszystkim poprzez:

- codzienny przegląd prasy, stron internetowych;
- przegląd stenogramów wystąpień sejmowych i posiedzeń Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży;
- informacje zbierane od osób współpracujących z Monitorem;
- listy, skargi zgłaszane do Monitora;
- pytania kierowane do MEN;
- spotkania indywidualne i zbiorowe, wywiady;
- kontakty z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze oświaty;
- przegląd i analiza sondaży i badań opinii publicznej.

Upowszechnianiu informacji służy strona internetowa www.monitor.edu.pl. Na stronie umieszczane są newsy dotyczące edukacji, analizy, komentarze, raporty, a także informacje o akcjach, podejmowanych przez „Monitor”. Społeczny Monitor Edukacji wydaje także kwartalne elektroniczne biuletyny, dotyczące działania władz oświatowych.

Redakcja Monitor Edukacji w razie potrzeby podejmuje różnorakie działania, takie, jak listy otwarte i petycje, kierowane do władz oświatowych, zapytania, udział w konsultacjach społecznych etc.

Od października 2009 roku do lipca 2011 Społeczny Monitor Edukacji otrzymywał wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone przez nas w tym czasie działania zaowocowały m.in. powstaniem trzech raportów:

"Pięciolatki do przedszkola, sześciolatki do szkół. Czy jesteśmy przygotowani do zmiany?"

"Murawa nie wyrośnie sama - organizacje pozarządowe a szkoła"

„Egzaminy zewnętrzne – jak o nich rozmawiać?”

Od 2012 roku, dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego zajmiemy się monitorowaniem projektów, realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach priorytetu III Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Społecznego Monitora Edukacji:

Alicja Bukowska-Maciejczuk, Anna Dzierzgowska, Ludwik Trammer. Współpraca: Andrzej Pery.

Redakcja kwartalnych biuletynów: Anna Dzierzgowska.

Nasze teksty publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Bez utworów zależnych. Oznacza to, że można je swobodnie wykorzystywać, również do celów komercyjnych, pod warunkiem niewprowadzania żadnych zmian oraz umieszczenia informacji o autorze, miejscu pochodzenia ("Monitor Edukacji, www.monitor.edu.pl") oraz licencji.

Utworzono: 2 stycznia 2007; Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2012

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży