Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowy projekt Społecznego Monitora Edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W tym roku w ramach Społecznego Monitora Edukacji zajmiemy się monitorowaniem projektów, realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w priorytetu III Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W gestii Ministerstwa Edukacji i jednostek podległych znajduje się ponad miliard złotych, przewidzianych na realizację tego priorytetu w latach 2007-2013. Z tej kwoty 235 mln euro przeznaczone jest na działanie 3.2: Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, którego wykonawcą jest Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Kształt i charakter egzaminów, bardziej nawet, niż treść podstaw programowych, determinuje, czego i w jaki sposób uczy się w szkołach: projekty, dotyczące egzaminów mają bezpośrednie przełożenie na praktykę szkolną i dlatego budzą nasze szczególne zainteresowanie. W Monitorze już kilkakrotnie pisałyśmy o projektach systemowych, realizowanych przez CKE, teraz zamierzamy przyjrzeć się kilku z nich bardzo dokładnie. CKE realizowało trzynaście takich projektów, z których siedem zostało już zakończonych. Nas interesować będą szczególnie: „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” oraz „Budowa banku zadań – II edycja”. Chcemy także zebrać informacje na temat jednego z projektów zakończonych: „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”.

Nasz tegoroczny projekt uzyskał wsparcie Fundacji im. Stefana Batorego. Otworzyłyśmy go, przesyłając list do Minister Edukacji Narodowej, pani Krystyny Szumilas, w którym informujemy ją o naszych planach monitoringowych. Podobny list prześlemy do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W ogóle w ramach tegorocznych działań zamierzamy intensywnie korespondować z monitorowanymi instytucjami i całą korespondencję, zarówno nasze listy jak i uzyskane odpowiedzi, publikować na stronach Monitora. Chcemy także upubliczniać informacje, dostarczane nam przez monitorowane instytucje, opracowywać wyciągi i streszczenia dokumentów, dotyczących interesujących nas projektów, analizować te projekty i komentować je.

Jak napisałyśmy w liście do minister Krystyny Szumilas, działania Monitora Edukacji opierają się na założeniu, że dostęp do informacji z jednej, a dialog z partnerami społecznymi z drugiej strony, umacnia obywatelską wspólnotę. Zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że jesteśmy małym zespołem, a nasz głos nie jest powszechnie słyszalny. Tym niemniej od 2006 roku systematycznie zajmujemy się gromadzeniem, udostępnianiem i komentowaniem informacji, dotyczących systemu oświaty i władz oświatowych – i na miarę naszych sił i możliwości zamierzamy systematycznie robić to nadal.
Redakcja , 31 stycznia 2012

Zobacz też:
Czy MEN efektywnie wydaje unijne pieniądze? (lipiec 2010)
Powstaje bank zadań egzaminacyjnych (wrzesień 2010)
Konsultacje społeczne Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu III POKL (wrzesień 2010)
Trwają prace nad zmianą matur (maj 2011)
Fundusze unijne dla oświaty (styczeń 2012)

Irena Dzierzgowska: Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku. Część 1 (styczeń 2008)
Irena Dzierzgowska, Alicja Bukowska: Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku (luty 2008)
Irena Dzierzgowska: System egzaminów zewnętrznych – próba poprawy (lipiec 2008)
Alicja Bukowska: „Wysoka jakość edukacji” - projekty systemowe (kwiecień 2011)
List Monitora Edukacji do Minister Krystyny Szumilas (styczeń 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży