Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raporty


Egzaminy zewnętrznę - jak o tym rozmawiać

Trzeci raport Społecznego Monitora Edukacji nosi tytuł „Egzaminy zewnętrzne – jak o nich rozmawiać?”. Zebrane tu teksty łączy to, że ich autorki i autorzy zadają sobie, z najróżniejszych perspektyw, podobne pytania: o cel uczenia, zadania szkoły i o adekwatność narzędzi, za pomocą których szkołę z wykonania tych zadań rozliczamy. Zamieszczamy w raporcie głosy bardzo się niekiedy różniące: od radykalnej propozycji zniesienia systemu egzaminów po umiarkowanie życzliwe jego oceny, formułowane przez dyrektorki i dyrektorów szkół; od krytyki selekcyjnego wymiaru egzaminów po próbę naszkicowania nowocześniejszego systemu rekrutacji na wyższe uczelnie.

Pięciolatki do przedszkola, sześciolatki do szkół. Czy jesteśmy przygotowani do zmiany?

Temat obowiązku wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku obowiązku szkolnego budzi emocje rodziców, nauczycieli, dyrektorów, samorządowców i urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jako Społeczny Monitor Edukacji czynnie uczestniczyliśmy w tej publicznej debacie. Przedstawiany raport (który powstał jeszcze zanim Ministerstwo ogłosiło przesunięcie wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków na rok 2014) jest próbą usystematyzowania problemów i przyjrzenia się im z różnych punktów widzenia.

Murawa nie wyrośnie sama - organizacje pozarządowe a szkoła

Raport dotyczy współpracy między szkołami a organizacjami pozarządowymi w dziedzinie edukacji wielokulturowej, międzykulturowej, antydyksryminacyjnej, edukacji na rzecz równości płci i edukacji o prawach człowieka. Trzon raportu stanowią teksty praktyczek, opisujących doświadczenia własne i własnych organizacji (lub organizacji z którymi współpracują) z pracy w szkołach, ze szkołami, a niekiedy obok szkół. Autorki opowiadają, dlaczego wybierają takie, a nie inne zagadnienia, takie, a nie inne metody pracy, a także wskazują ograniczenia, z jakimi muszą się zmagać. Pisząc o swoich doświadczeniach piszą – niekiedy wprost, niekiedy pośrednio – o szkole. Każdy z zamieszczonych tu tekstów rzuca nieco światła na system edukacji, nawyki pokoi nauczycielskich, na to, w jaki sposób idee wielokulturowości, tolerancji i równości funkcjonują (lub nie) w programach szkolnych i praktyce działania szkół.

Edukacja - Trudne Lata (maj 2006 - wrzesień 2007)

Raport jest podsumowaniem monitoringu działań władz oświatowych, prowadzonego praktycznie od momentu objęcia przez Romana Giertycha stanowiska ministra edukacji. Jest on zbiorem bardzo różnorodnych, autorskich artykułów i opracowań. Stworzony został przez zespół ekspertów i ekspertek (głównie ekspertek) oświatowych, z których część związana była od początku z „Monitorem Edukacji”. Obok opracowań znalazły się w raporcie kalendaria wydarzeń, wywiady z ekspertami i ekspertkami, przedruki niektórych artykułów z „Monitora Edukacji” oraz studia przypadków.


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży