EDUKACJA – TRUDNE LATA
Maj 2006 – Wrzesień 2007

Społeczny Monitoring Edukacji
Raport

SME
Uwaga! Osoby, które chcą nieodpłatnie otrzymać egzemplarz raportu w wersji drukowanej lub na płycie CD, proszone są o przesłanie swojego adresu na [email protected]. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

Otwórz całość w formcie Acrobat Reader (pdf)

Redakcja „Monitora Edukacji” dziękuje Profesorowi Łukaszowi Turskiemu za uwagi i poprawki do rozdziału Rekomendacje.

W raporcie wykorzystane zostały rysunki Jacka Gawłowskiego, przygotowane w ramach plebiscytu na curiosum edukacyjne roku 2006, zorganizowanego przez „Gazetę Wyborczą” i „Monitor Edukacji”. Redakcja „Monitora Edukacji” pragnie bardzo serdecznie podziękować Jackowi Gawłowskiemu i „Gazecie Wyborczej” za udostępnienie tych rysunków.

Projekt "Społeczny Monitoring Edukacji" finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Nasze teksty publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Bez utworów zależnych. Oznacza to, że można je swobodnie wykorzystywać, również do celów komercyjnych, pod warunkiem niewprowadzania żadnych zmian oraz umieszczenia informacji o autorze, miejscu pochodzenia („Monitor Edukacji”, www.monitor.edu.pl) oraz licencji.


Społeczny Monitoring Edukacji 2007