Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki kontroli NIK dotyczące systemu egzaminów zewnętrznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Najwyższa Izba Kontroli zbadała funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych w latach 2009 - 2014. Kontrolę przeprowadzono w CKE, w pięciu OKE oraz w 16 zespołach szkół publicznych. NIK przypomniała, że funkcjonujący od 15 lat systemu egzaminów zewnętrznych ani raz nie został oceniony, a CKE od co najmniej sześciu lat (od 2009 r.) nie realizuje swojego statutowego zadania, jakim powinna być coroczna całościowa ocena egzaminów (m.in. przygotowania materiałów, sposobu przeprowadzania) i pracy egzaminatorów.

Według NIK, system egzaminów – szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy – wymaga naprawy, głównie z uwagi na niewłaściwy sposób układania testów i błędy popełniane przy ich sprawdzaniu.

"Niepokojącym zjawiskiem jest to, że co czwarta już oceniona praca egzaminacyjna, zweryfikowana na wniosek zdającego, okazała się źle sprawdzona. I to w stopniu wymuszającym zmianę wyniku i wydanie uczniowi nowego świadectwa" - czytamy raporcie z kontroli. Kontrolerzy ustalili, że w większości przypadków dochodziło do pomyłki w sumowaniu punktów. Zdający podważali też sposób punktowania przez egzaminatora poszczególnych rozwiązań.

W latach 2009 - 2014 obowiązywało kolejno aż dziewięć różnych procedur przygotowywania zadań egzaminacyjnych. Kontrolerzy wytknęli CKE to, że zlecała OKE opracowanie arkuszy bez wymogów, jakie powinny spełniać zadania. Przydatność zebranych w OKE zadań sprawdzano natomiast na niereprezentatywnej liczbie uczniów (do 300 w przypadku podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych bez losowego doboru szkół i uczniów).

NIK zaleciła MEN m.in. zmianę ustawy o systemie oświaty tak, by zagwarantować zewnętrzny, merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem systemu egzaminów, w tym rozważenia systemu kontroli i weryfikacji efektów pracy egzaminatorów. Według kontrolerów, powinno się także przeanalizować przyczyny i konsekwencje częstych zmian na stanowisku dyrektora CKE, wprowadzić zasady weryfikacji wszystkich prac egzaminacyjnych sprawdzonych przez egzaminatora, który błędnie ocenił kwestionowany przez zdającego arkusz oraz regularnie weryfikować ocenę systemu egzaminów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności dla systemu kształcenia oraz dla jakości materiałów egzaminacyjnych.

Głos Nauczycielski, 4.03.2015
A.B. , 4 marca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży