Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jesień nauczycielskich protestów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Początek roku szkolnego upłynął pod znakiem nauczycielskich protestów. 14 października, w święto Edukacji Narodowej, ZNP i nauczycielska "Solidarność" wspólnie demonstrowały pod Urzędem Rady Ministrów.

"1 września wznawiamy akcję protestacyjną i wchodzimy w spór z rządem" – poinformował 27 sierpnia 2015 r. prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w Warszawie.

"Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani pani premier, ani pani minister edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP" – mówił szef ZNP.

Dlatego 25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP. ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów. Ich brak upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

26 sierpnia Związek wystosował list w tej sprawie do premier Ewy Kopacz, w którym wymieniono następujące postulaty i żądania ZNP wobec rządu:

- Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.

- Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.

- Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.

- Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

- Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców.

- Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa.

- Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

29 września dwa największe nauczycielskie związki zawodowe - ZNP i oświatowa "Solidarność" - spotkały się i zapowiedziały na 14 października wspólną manifestację w Warszawie. Jak podkreślono, postulaty zwiększenia nakładów na edukację, podwyżek dla pracowników oświaty, przeciwdziałania prywatyzacji edukacji i zahamowania procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły są wspólnymi postulatami obu związków.

14 października w proteście zorganizowanym przez związki pod kancelarią premiera wzięło udział około 15 tysięcy osób. Związkowcy przekazali premier Ewie Kopacz petycję, opracowaną wspólnie przez ZNP i "Solidarność", podkreślając, że zwracają się do pani premier, ponieważ rozmowa z ministrą edukacji straciła sens. W petycji podkreślono, że po raz pierwszy od wielu lat członkowie dwóch związków zawodowych działających w oświacie protestują razem. „Pomimo naszych dotychczasowych starań w ciągu ostatnich kilku miesięcy strona rządowa nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nas spraw” - napisano. „Jesteśmy przekonani, że edukacja nie może być traktowana jako element kosztowy w rachunku ekonomicznym, lecz jako inwestycja o wysokim poziomie zwrotu. Takiej edukacji, będącej elementem polityki społecznej państwa, oczekujemy jako obywatele, nauczyciele, pracownicy oświaty i członkowie organizacji związkowych". zgodnie domagają się zwiększenia nakładów na edukację. Jak zaznaczają, od wielu lat wydatki na oświatę spadają w relacji do PKB. W tym roku udział ten wynosi 2,52 proc. Według nich, nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb w zakresie edukacji i wychowania. Związkowcy chcą też podwyżek płac nauczycieli o 10 proc. w 2016 r. Przypominają, że obecny rok jest trzecim z rzędu, w którym nauczyciele nie dostaną podwyżek. Po raz ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły we wrześniu 2012 r. (w zależności od ich stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł). W efekcie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi brutto: stażysty – 2265 zł, nauczyciela kontraktowego – 2331 zł, nauczyciela mianowanego – 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3109 zł.

2 listopada prezydium ZG ZNP opublikowało stanowisko w sprawie protestów związkowych informując, że postanawia zawiesić akcję protestacyjną na czas tworzenia nowej Rady Ministrów i że dalsze swoje działania uzależni od efektów spotkania z nowym ministrem edukacji.

ZNP, 27.08.2015, 29.09.2015, 02.11,2015
TVP Info, 14.10.2015
A.D., S.K., 3 listopada 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży