Monitor.edu.pl / Biuletyn Kanał RSS: Monitor Edukacji

Co robimy: monitoring projektów, realizowanych za pieniądze z UE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W gestii Ministerstwa Edukacji i jednostek podległych znajduje się ponad 300 mln zł, przewidzianych na realizację projektów, powstających w ramach Priorytetu Wysoka jakość systemu edukacji w latach 2007-2013. Z tej kwoty ponad 270 mln zł przeznaczona jest na działanie 3.2: Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, którego wykonawcą jest Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Efektem tych właśnie projektów są m.in. ogłoszone ostatnio zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego, które wejdą w życie w 2015 roku, w tym oprotestowywana przez nas zmiana, polegająca na zlikwidowaniu prezentacji na maturze ustnej z języka polskiego. Realizowane przez CKE projekty, dotyczące egzaminów, mają bezpośredni wpływ na praktykę szkolną - dlatego budzą nasze zainteresowanie.

W Monitorze już kilkakrotnie pisałyśmy o projektach systemowych, realizowanych przez CKE, teraz zamierzamy przyjrzeć się kilku z nich bardzo dokładnie. CKE realizowało trzynaście takich projektów, z których siedem zostało już zakończonych. Nas interesować będą szczególnie: „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” oraz „Budowa banku zadań – II edycja”. Chcemy także zebrać informacje na temat jednego z projektów zakończonych: „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”.

Nasz tegoroczny projekt uzyskał wsparcie Fundacji im. Stefana Batorego. Otworzyłyśmy go, przesyłając list do Minister Edukacji Narodowej, pani Krystyny Szumilas, w którym informujemy ją o naszych planach monitoringowych. Podobny list przesłany został do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na pierwszy, wysłany do MEN, do dziś nie dostałyśmy odpowiedzi; dyrektor CKE odpisał, przesłał nam także raporty, o które prosiłyśmy.

W ramach tegorocznych działań zamierzamy intensywnie korespondować z monitorowanymi instytucjami i całą korespondencję, zarówno nasze listy jak i uzyskane odpowiedzi, publikować na stronach Monitora. Chcemy także upubliczniać informacje, dostarczane nam przez monitorowane instytucje, opracowywać wyciągi i streszczenia dokumentów, dotyczących interesujących nas projektów, analizować te projekty i komentować je.

Jak napisałyśmy w liście do minister Krystyny Szumilas, działania Monitora Edukacji opierają się na założeniu, że dostęp do informacji z jednej, a dialog z partnerami społecznymi z drugiej strony, umacnia obywatelską wspólnotę. Zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że jesteśmy małym zespołem, a nasz głos nie jest powszechnie słyszalny. Tym niemniej od 2006 roku systematycznie zajmujemy się gromadzeniem, udostępnianiem i komentowaniem informacji, dotyczących systemu oświaty i władz oświatowych – i na miarę naszych sił i możliwości zamierzamy systematycznie robić to nadal.
A.D., 22 lipca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży