Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Korespondencja z władzami oświatowymi - etap pierwszy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dokumenty, o które prosimy, dostajemy szybko. Teraz naszym zadaniem będzie ich przeczytanie i sformułowanie na ich podstawie szczegółowych pytań, dotyczących poszczególnych projektów.

Jak na razie stan naszej korespondencji z władzami oświatowymi przedstawia się następująco:
1. na list, wysłany do minister Krystyny Szumilas 25 stycznia 2012 nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi;

2. otrzymaliśmy za to z MEN drogą mailową (w odpowiedzi na wysłane również mailem zapytanie) sprawozdanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z realizacji III Priorytetu POKL za rok 2010 oraz za pierwsze półrocze 2011, z obietnicą, że kolejne sprawozdanie otrzymamy po zatwierdzeniu go przez Instytucję Zarządzającą;

3. otrzymaliśmy także odpowiedź (wyświetl) na list, wysłany 6 marca do dyrektora CKE, zawierającą następujące dokumenty:
- w ramach projektu Pilotaż nowych egzaminów maturalnych: sprawozdanie roczne z komponentu dotyczącego matematyki w 2011 roku, sprawozdanie za okres październik 2010-grudzień 2011, dotyczące komponentu Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego;
- w ramach projektu Budowa banku zadań – II edycja – informację o stanie realizacji projektu w latach 2010-2011;
- oraz adres mailowy, pod którym można znaleźć sprawozdanie z zakończonego już projektu Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych (http://www.cke-efs.pl/course/view.php?id=48)

C.d.n.
A.D., 8 kwietnia 2012

Zobacz też:
List Monitora Edukacji do Minister Krystyny Szumilas (styczeń 2012)
List Monitora Edukacji do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (marzec 2012)
CKE: informacja o projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży