Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN: zmiany w maturze od 2015 roku. Prezentacji z polskiego nie będzie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji ogłosiło, jak ma wyglądać egzamin maturalny od 2015 roku. Oprócz trzech przedmiotów podstawowych, od których zależy zdanie matury, każdy uczeń i uczennica będzie obowiązkowo zdawać przynajmniej jeden przedmiot rozszerzony. Prezentacja z języka polskiego (w której obronie Monitor występował rok temu) znika; zastąpi ją ocena "umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na temat wylosowanych podczas egzaminu pytań".

Zmiany w egzaminie maturalnym mają służyć dostosowaniu matury do nowej podstawy programowej. MEN podkreśla, że "egzamin maturalny [...] zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy."

Nadal do zdania matury niezbędne będzie zdanie trzech egzaminów pisemnych (język polski, matematyka, język obcy) i dwóch ustnych (język polski - w nowej formule, język obcy). Zmianie ulega formuła matury ustnej z języka polskiego: zamiast prezentacji, pojawi się egzamin, na którym oceniana będzie umiejętność "tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na temat wylosowanych podczas egzaminu pytań". Jak napisano na stronie MEN: "Jest to jedna z kluczowych umiejętności, którą, zgodnie z nową podstawą programową, uczeń powinien opanować na lekcjach języka polskiego. Znaczenie tej umiejętności w dalszej nauce oraz życiu zawodowym trudno przecenić." Monitor Edukacji znaczenia tej umiejętności raczej nie docenia: w każdym razie cenimy ją nieco mniej, niż inne, które, naszym zdaniem, rozwijała prezentacja.

Dalsza część egzaminu maturalnego służy pomiarowi umiejętności maturzysty dla celów rekrutacyjnych do szkół wyższych - podaje MEN. Dlatego, podobnie jak dotychczas, maturzysta i maturzystka będzie sam wskazywał przedmioty dodatkowe, z których chce zdawać egzamin. Te egzaminy służą zmierzeniu, w jakim stopniu jest on przygotowany do studiów i dlatego nie mają określonego progu zdawalności.

Ponieważ, jak przypomina MEN, w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej każdy uczeń i uczennica będzie uczyć się wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, wszystkie egzaminy maturalne w tej części matury będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie, a nie, jak dotychczas, na podstawowym lub rozszerzonym. Wychodząc naprzeciw sugestii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, od roku 2015 wprowadzony zostanie obowiązek przystąpienia na maturze do egzaminu z jednego wybranego przez maturzystę przedmiotu dodatkowego.

Lista przedmiotów do wyboru, będzie obejmowała wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej, dla których przewidziano nauczane w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym. Są to:
- biologia;
- chemia;
- filozofia;
- fizyka;
- geografia;
- historia;
- historia sztuki;
- historia muzyki;
- informatyka;
- język polski;
- języki obce nowożytne;
- język łaciński i kultura antyczna;
- język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny;
- matematyka;
- wiedza o społeczeństwie.

Z dotychczasowej listy przedmiotów dodatkowych wykreślono zatem wiedzę o tańcu.

MEN, 28.06.2012, 04.07.2012
A.D., 4 lipca 2012

Zobacz też:
Po co robić dobrze, skoro można wcale? (lipiec 2011)
List otwarty w sprawie matury ustnej z języka polskiego (sierpień 2011)
Matura ustna z języka polskiego - odpowiedź CKE (wrzesień 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży