Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List Monitora Edukacji do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Warszawa, 06.03.2012
Anna Dzierzgowska
Społeczny Monitor Edukacji
[email protected]

Szanowny Pan
Artur Gałęski
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Szanowny Panie Dyrektorze,
z przyjemnością informuję, że Społeczny Monitor Edukacji uzyskał wsparcie Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach programu Demokracja w Działaniu. W tym roku zamierzamy w ramach naszych działań skupić się na monitorowaniu projektów systemowych, realizowanych przez CKE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych".

Interesować nas będą projekty: „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych” oraz „Budowa banku zadań – II edycja”. Chcemy także zebrać informacje na temat jednego z projektów zakończonych, mianowicie projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”.

Przede wszystkim zatem, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie mi sprawozdań okresowych bądź rocznych z realizacji w/w projektów za rok 2011. W przypadku projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych” proszę o przesłanie sprawozdania końcowego.

W ramach prowadzonego przez nas monitoringu nierzadko będziemy zwracać się do CKE z różnego rodzaju zapytaniami i prośbami. Całą naszą korespondencję (począwszy od niniejszego listu) publikować będziemy na stronach Społecznego Monitora Edukacji.

Z poważaniem
Redakcja, 18 marca 2012

Zobacz też:
List Monitora Edukacji do Minister Krystyny Szumilas (styczeń 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży