Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dwie wiadomości...

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dwie wiadomości: jedna bardzo zła, druga - umiarkowanie dobra.

Złej spodziewaliśmy się w zasadzie od roku. Jeden z projektów, realizowanych przez CKE, czyli projekt "Pilotaż nowych egzaminów maturalnych" (realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2, "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych") przyniósł założone z góry efekty - MEN ogłosił właśnie zmiany w egzaminie maturalnym i sprawdzianie, jakie zostaną wprowadzone od 2015 roku. I stało się - nastąpił definitywny koniec dotychczasowej matury ustnej z języka polskiego. Przypomnę tylko, że w obronie tej matury pisałyśmy ponad rok temu list do dyrektora CKE oraz równo rok temu - do MEN. Na ten drugi list dotychczas nie otrzymałyśmy odpowiedzi.

Wiadomość umiarkowanie dobra polega natomiast na tym, że MEN uruchomiło stronę internetową Fundusze Unijne dla Oświaty. Informacje, które dotąd pracowicie zbierałyśmy, pisząc przez rok listy i maile do MEN i CKE, są wreszcie wszystkie w jednym miejscu, publicznie dostępne.

A.D., 31 stycznia 2013

Zobacz też:
strona Fundusze Unijne dla Oświaty
List otwarty w sprawie matury ustnej z języka polskiego (sierpień 2011)
Matura ustna z języka polskiego - odpowiedź CKE (wrzesień 2011)
List Monitora Edukacji do Minister Krystyny Szumilas (styczeń 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży