Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Matura ustna z języka polskiego - odpowiedź CKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
CKE-WM/42/141/11
Warszawa, 09.09.2011

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pismo pragnę serdecznie podziękować za zainteresowanie i troskę o przyszłość prezentacji ustnej z języka polskiego. Jednocześnie uprzejmie informuję, że decyzję w tej sprawie podejmie Minister Edukacji Narodowej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna również ma nadzieję, że decyzje MEN dotyczące ustnego egzaminu z języka polskiego będą uwzględniały dobro przyszłych maturzystów i ich rozwój intelektualny.

Z poważaniem
Lucyna Grabowska
Centralna Komisja Egzaminacyjna
p.o. Kierownika Wydziału Matur.

Komentarz Redakcji Monitora
Już po wysłaniu listu otwartego do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie matury ustnej z języka polskiego zajrzałam na stronę, poświęconą realizowanym przez CKE projektom, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden z tych projektów (projekt IV) nosi tytuł "Pilotaż nowych egzaminów maturalnych" i składa się z kilku komponentów, w tym z komponentu "Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego (IV.4)". Cytuję:

"Celem komponentu jest modyfikacja egzaminu maturalnego z języka polskiego, która usunie istniejące wady tego egzaminu. 1. Egzamin ustny z języka polskiego będzie sprawdzał umiejętności ustnego przekazywania własnych myśli w formie wymaganej przez zadaną intencję komunikacyjną. Zdający będzie losował zadanie z obszernej puli zadań i po krótkim przygotowaniu wygłaszał wystąpienie oceniane przez komisję egzaminacyjną według szczegółowego klucza." i dalej: "Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach komponentu IV.4 [...] 2. Lista 300 tematów egzaminacyjnych wraz z kluczem punktowania odpowiedzi na ustny egzamin maturalny z języka polskiego."

Na wszystkie komponenty projektu "Pilotaż nowych egzaminów maturalnych" w sumie przeznaczonych zostało ponad 97 milionów złotych.

A.D.A.D., 21 października 2011

Zobacz też:
List otwarty w sprawie matury ustnej z języka polskiego (sierpień 2011)
CKE: Projekt "Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego (IV.4)."

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży