Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej podpisane

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23 grudnia Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

W najbliższym czasie zostanie również podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

Rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do nowej podstawy programowej będzie można składać po wejściu w życie obu rozporządzeń.

Nowe podstawy opracowane zostały pod kątem możliwości nauki młodszych dzieci, zgodnie z planami MEN, dotyczącymi obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Obejmują całość treści nauczania od przedszkola do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Przy pisaniu ich położono nacisk na to, by treści nie powtarzały się na poszczególnych etapach nauki; starano się także sformułować je w formie wymagań (tak, aby mogły jednocześnie określać standardy wymagań egzaminacyjnych).

Postawy będą wprowadzane w życie stopniowo przez siedem lat. Od 1 września 2009 według nowych uczyć się będą uczniowie i uczennice, rozpoczynający naukę w I klasach szkół podstawowych i I klasach gimnazjów. Uczniowie starszych roczników będą się nadal uczyć według starych podstaw programowych.

MEN, 23.12.2008, Gazeta Wyborcza 27.12.2008
A.B./A.D., 28 grudnia 2008

Zobacz też:
Minister Hall pozwala wydawcom przygotowywać nowe podręczniki
Minister Hall przedstawiła założenia nowej podstawy programowej
Biuletyn nr. 2: reforma programowa

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży