Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Minister Hall przedstawiła założenia nowej podstawy programowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na III Kongresie Zarządzania Oświatą zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Minister Katarzyna Hall zaprezentowała założenia nowej podstawy programowej. Podkreśliła, że projekt ten był szeroko konsultowany.

Zmiany w podstawie programowej polegają na zastąpieniu opisu treści nauczania standardami wiedzy i umiejętności, jakie powinien opanować uczeń na końcu każdego etapu edukacji.

MEN opracowuje również zmiany w ramowych planach nauczania, dając większą swobodę przy organizacji zajęć w szkołach, między innymi lekcji z języków obcych, etyki czy wychowania fizycznego. -Chcemy, żeby dyrektorzy szkół, samorządowcy już mogli myśleć o tym jak zorganizować szkołę, bo chcemy, żeby ona dobrze uczyła naszych uczniów. Jest ważne również by uczyła w przyjaznej atmosferze oraz kształciła w sposób nowoczesny. - powiedziała Minister Hall.

W ciągu najbliższych tygodni dwa poradniki zostaną przekazane do wszystkich kuratoriów oświaty, a stamtąd do dyrektorów szkół. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla szkoły podstawowej, drugi dla gimnazjum i liceum („Jak organizować edukację w szkole podstawowej?" i „Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum?").

MEN, 25.09.2008
I. D., 25 września 2008

Zobacz też:
Biuletyn 2: Reforma programowa

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży