Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Idą zmiany – duże (ustawa o jakości edukacji) i średnie (przepisy o łączeniu szkół)

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall ogłosiła 21 grudnia, że MEN skończył pracę nad projektem ustawy o systemie oceniania jakości edukacji.

Projekt przewiduje, że zamiast obecnie istniejącej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych i 16 kuratoriów powstanie krajowy ośrodek jakości edukacji w Warszawie (w różnych gazetach podawane są różne możliwe nazwy tej instytucji) z siedmioma podległymi mu regionalnymi ośrodkami. Minister ogłosiła wczoraj, że znajdą się one: w Jaworznie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu i Wrocławiu, czyli w miastach, w których obecnie ma siedziby siedem okręgowych komisji egzaminacyjnych – to na ich bazie mają powstać ośrodki regionalne (wg Rzeczpospolitej, komisja w Warszawie nie zostanie przekształcona w regionalny ośrodek.). Będą się one zajmowały nadzorem pedagogicznym nad szkołami, a także przygotowaniem egzaminów zewnętrznych i ich sprawdzaniem. W tych instytucjach zatrudnieni zostaną pracownicy obecnych komisji oraz ok. 800 z 1400 pracowników kuratoriów; staną się oni inspektorami jakości edukacji.

MEN chce też stworzyć system wsparcia szkół. W tym celu powstaną Centra Rozwoju Edukacji. Zostaną one utworzone na bazie istniejących ośrodków doskonalenia nauczycieli, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. CRE będą wkraczać, gdy coś w szkole zacznie szwankować, np. uczniowie będą uzyskiwać słabe wyniki z egzaminów lub wystąpią problemy wychowawcze.

Kuratorium oświaty (prawdopodobnie nadal tak będzie się nazywała ta instytucja) stanie się jednym z wydziałów w urzędzie wojewódzkim. Kompetencje kuratora zostaną jednak mocno okrojone i będą sprowadzały się do nadzoru nad realizacją rządowych programów takich jak "Radosna szkoła".

Zmiany MEN zapowiadał w październiku (o możliwości likwidacji kuratoriów mowa była znacznie wcześniej). Minister Hall tłumaczyła, że potrzebny jest centralny system instytucji, które będą sprawdzały efekty kształcenia. W trakcie prac zdecydowano, że nad nowym systemem ma czuwać naczelny inspektor jakości edukacji – urzędnik w randze wiceministra.

Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN zapowiada, że w najbliższych dniach założenia do ustawy przekazane zostaną do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Wg MEN, ustawa powinna zostać przyjęta przez rząd w pierwszym półroczu 2011 roku.

Jak podaje Gazeta Prawna, MEN przygotowało także projekt ustawy, który przewiduje łączenie szkół. Ma on trafić do konsultacji w ciągu miesiąca. Szkoły będą łączone w grupy na podstawie decyzji samorządów. Jedna lub kilka gmin będzie mogło utworzyć szkołę, np. przedszkolno-podstawową lub gimnazjalno-licealną.

Wprowadzenie tej możliwości jest odpowiedzią resortu na niż demograficzny, który ma spowodować, że w ciągu 10 lat liczba uczniów w gimnazjach i liceach spadnie o 30 proc. Potwierdzają to dane GUS, z których wynika, że do 2020 roku liczba uczniów w wieku 16 – 18 lat zmniejszy się z 1,5 mln do 1 mln

Jeśli dojdzie do połączenia np. gimnazjum z liceum, to tymi połączonymi placówkami będzie zarządzał jeden dyrektor. W pracy mają mu pomagać koordynatorzy indywidualnych potrzeb uczniów.

Rzeczpospolita, 21.12.2010, Rzeczpospolita, 22.12.2010, Dziennik Polski, 22.12.2010, Gazeta Prawna, 22.12.2010
A.B./A.D., 21 grudnia 2010

Zobacz też:
Projekty zmian w systemie wspierania szkół
Analiza: Uwagi na temat zmian w nadzorze pedagogicznym (planowanych i pożądanych) (styczeń 2008)
Oświatowy pejzaż bez kuratorów (felieton, grudzień 2007)
Narada MEN z kuratorami oświaty (listopad 2007)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży