Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kolejny numer Biuletynu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Szósty numer Biuletynu Społecznego Monitora Edukacji ukazuje się w czasie, gdy w MEN trwają intensywne prace nad szeregiem projektów, które, jeśli zostaną wprowadzone w życie, mogą w bardzo znacznym stopniu zmienić system oświaty w Polsce. Zespół Monitora uważnie śledzi projekty zmian i toczące się wokół nich dyskusje. W szóstym numerze naszego biuletynu Andrzej Pery analizuje projekt nowej ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. Tekst jest pierwszym z całej serii analiz, które poświęcimy temu projektowi.

W tym samym numerze biuletynu Anna Rękawek kolejny już raz omawia toczące się w MEN dyskusje nad planami zmian w Karcie Nauczyciela.

Zamieszczamy ponadto opublikowany niedawno na stronach Monitora komentarz Anny Rękawek dotyczący wyników testów PISA – i szerzej, zmian, jakie zaszły w polskiej edukacji w ostatnim dziesięcioleciu. Wreszcie, tradycyjnie już, oddajemy w Państwa ręce zestawienie zmian w prawie oświatowym, dokonanych w ostatnim kwartale.
Redakcja, 1 lutego 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży