Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

List maturzystki w sprawie religii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Tegoroczna maturzystka przesłała do MEN, Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka następujący list:

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007

Pani Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej
Pan Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich
Helsińska Fundacja Praw Człowieka

dot. mojego świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości lub innych dokumentów stwierdzających posiadanie wykształcenia średniego

Jestem uczennicą klasy maturalnej ... Ponieważ nie uczęszczam na lekcje religii, uprzejmie proszę, żeby moje świadectwa końcowe nie nosiły żadnej wzmianki na temat religii, ani pozycji religia/etyka z kreską obok. Słowa religia/etyka nie mogą być skreślone. W ogóle nie powinno ich być.

Świadectwa, które będę okazywać m.in. mojemu przyszłemu pracodawcy, nie mogą naruszać moich praw. Nie można tego powiedzieć o świadectwach, jakie otrzymujemy do tej pory. Przede wszystkim łamią one art. 53 Konstytucji RP , który mówi:

pkt.7. „Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.”

Ponieważ, jak to wynika z ww artykułu Konstytucji RP, przekonania religijne są prywatną sprawą każdego obywatela, ujawnienie na świadectwie, a więc wobec osób trzecich, faktu, że nie uczestniczyłam w nauczaniu jakiejkolwiek wiary, jest nie tylko niezgodne z polską Konstytucją ale łamie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ponieważ narusza moją prywatność. Polska podpisała tę konwencję i jest zobowiązana do jej przestrzegania. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma również ten obowiązek.

W związku ze zmianą rządu miałam nadzieję, że polska szkoła przestanie ostentacyjnie dyskryminować uczniów niekatolików. Niestety ostatnie informacje (religia w średniej ocen, a nawet na maturze) wskazuje na to, że Polska ma być w dalszym ciągu państwem jawnie wyznaniowym a nie demokratycznym - szanującym prawa wszystkich obywateli. Świadectwo dotyczące religii a więc zajęć nieobowiązkowych, powinno być wydawane tylko na żądanie osób, które w nich uczestniczą. Fakt, że rozporządzenia ministra edukacji łamią Konstytucję, jest tylko godny ubolewania. Jest mi smutno, że muszę się upominać o sprawy tak ewidentne w państwie demokratycznym. W gronie kolegów dyskutujemy o przyszłości. Przeraża nas rzeczywistość i perspektywa np. skandalicznej, bo w praktyce przymusowej, indoktrynacji katolickiej naszych dzieci już w przedszkolu. Zastanawiamy się czy mamy żyć w Polsce i walczyć o społeczeństwo obywatelskie czy raczej niestety z niej uciekać.

Z wyrazami szacunku

(Nazwisko i nazwa szkoły pozostają do wiadomości redakcji Monitora. Dziękujemy partii Racja za udostępnienie nam tego listu).
A. D. , 23 grudnia 2007

Zobacz też:
Opinia na temat nauczania etyki
Nauka religii przed Trybunałem Praw Człowieka
Średnia z religii zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży