Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Opinia na temat nauczania etyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła opinię na temat nauczania etyki w szkołach. Jest to odpowiedź na pytanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który rozpatruje skargę państwa Grzelaków na sposób organizowania lekcji etyki w szkole ich syna. Zdaniem Fundacji problem z lekcjami etyki stanowi dyskryminację uczniów.

- Prawo do etyki w polskiej szkole jest iluzoryczne, więc tak jakby go nie było – powiedziała Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Lekcji etyki w szkołach tak naprawdę nie ma. Przecież na 32 tys. szkół są one w zaledwie 334, zaś religia nauczana jest w 27,5 tys. Zatrudnionych jest 21 tys. nauczycieli religii i tylko 412 nauczycieli etyki.
W swojej opinii Fundacja wskazuje też m.in. brak przepisów określających, kto powinien zadbać o organizację lekcji etyki, brak podstawy programowej dla najmłodszych uczniów (przedszkole i klasy I-III). Brak zajęć z etyki tworzy presję, żeby uczniowie uczęszczali na lekcje religii.

Odpowiedź rządu dla Trybunału jest tajna. Poufność wynika z regulaminu Trybunału - rząd, jako stron postępowania, nie może upubliczniać swojego stanowiska do czasu ogłoszenia wyroku.

Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, 25.09.2007
I. D., 30 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży