Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brak opieki pediatrycznej w szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zbyt mała liczba pediatrów, niedobory łóżek na oddziałach pediatrycznych oraz brak dobrej opieki profilaktycznej nad dziećmi uczęszczającymi do szkół i przedszkoli to zdaniem specjalistów z zakresu pediatrii główne problemy opieki medycznej nad dziećmi w Polsce. Specjaliści z zakresu pediatrii spotkali się we Wrocławiu na V Konferencji Federacji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych.

Profilaktyka, zdaniem specjalistów z zakresu pediatrii, to jedna z największych bolączek opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce. Jak mówiła Lewandowicz-Uszyńska, dolnośląska konsultantka wojewódzka w dziedzinie pediatrii, problem zaczął narastać po reformie służby zdrowia, kiedy lekarze opuścili szkoły. Opiekę nad dziećmi w szkołach przejęły wówczas pielęgniarki. Nie są one jednak w stanie poradzić sobie – jej zdaniem – zbyt dużą liczbą uczniów, którzy powinni być objęci opieką profilaktyczną. Za mało jest również gabinetów profilaktycznych w szkołach. W dużych miastach są one w 90 proc. placówek, jednak w małych miasteczkach i na wsiach już tylko w 50 proc.

Wśród najczęstszych schorzeń dzieci w wieku szkolnym specjaliści wymieniają wady wzroku, słuchu, wady postawy, próchnicę zębów, niedożywienie oraz coraz częściej pojawiający się problem nadwagi.

Zdaniem prof. Alicji Chybickiej, prezeski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, idealną opieką nad dziećmi w wieku szkolnym byłoby kompleksowe badanie prowadzone raz w roku przez lekarza rodzinnego lub pediatrę.

Serwis Nauka w Polsce, 9.12.2009
A.B./A.D., 9 grudnia 2009

Zobacz też:
Porozumienie w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży
Fatalny stan zdrowia polskich uczniów i uczennic

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży