Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Porozumienie w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23.11. odbyła się uroczystość podpisania w MEN porozumienia o współpracy między ministrami: edukacji narodowej, zdrowia oraz sportu i turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Porozumienie zakłada podział zadań między resortami w sprawie promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Do zadań MEN będzie należało m.in. upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie, prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci, umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami, upowszechnianie wiedzy i doświadczeń (wynikających ze współpracy międzynarodowej) z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.

Podczas spotkania 23 listopada sześć szkół otrzymało Certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie a 5 kolejnych placówek otrzymało oficjalne potwierdzenie przyjęcia do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

MEN, 23.11.2009
A.B./A.D., 23 listopada 2009

Zobacz też:
Fatalny stan zdrowia polskich uczniów i uczennic

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży