Monitor.edu.pl / Biuletyn Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Społeczny Monitor Edukacji rozpoczął realizację nowego projektu – czas zatem na nowy numer biuletynu. A w numerze:

- krótka informacja-przypomnienie dotychczasowych działań Monitora;
- informacje o aktualnie prowadzonym monitoringu projektów unijnych, realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
- dwie analizy, stanowiące wprowadzenie do naszego monitoringu:
„Co to jest projekt systemowy” – analiza, przygotowana przez dr Agnieszkę Witecką-Majerczyk;
„Gościom wstęp wzbroniony” – czyli tekst Alicji Bukowskiej-Maciejczuk o tym, jak wygląda poszukiwanie informacji na stronach MEN i CKE.

A także – mapa/schemat, rozpisana dla (zakończonego już) projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”. Schemat pozwala zobaczyć, z jakich ogólnodostępnych źródeł zaczerpnąć można informacje, dotyczące projektu systemowego, a także jakiego rodzaju są to informacje. Pokazuje także jeden z poważniejszych problemów, na jaki napotykamy, badając projekty unijne: ten straszny, trudno czytelny język, jakim te projekty są napisane i w jakim są opisywane.
Redakcja, 22 lipca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży