Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Związki przeciw ustawie o systemie oceniania jakości edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Forum Związków Zawodowych i Oświatowa "Solidarność" odrzucają projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji - zapisały to w opiniach przekazanych MEN. W opinii Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", projekt postrzegany jest jako "kontynuacja zmian w prawie oświatowym, których końcowym efektem ma być likwidacja obecnego systemu edukacji".

Związkowcy z "Solidarności" zwracają w swojej opinii uwagę, że trudno jest w sposób "odpowiedzialny i merytoryczny" odnieść do projektu, gdyż o tym, jak w praktyce będzie wyglądało sprawowanie nadzoru pedagogicznego będzie wiadomo dopiero, gdy minister edukacji wyda rozporządzenia do ustawy.

Ich zdaniem projektowane zmiany mają charakter nieodwracalny: jest w nich mowa o przekazaniu majątku likwidowanych instytucji i tworzeniu nowych. "Zakładanych siedem regionalnych ośrodków edukacji nie przystaje do obecnego podziału administracyjnego kraju i sprowadza duże miasta wojewódzkie do podrzędnej roli w edukacji. Nadzór pedagogiczny regionalnego ośrodka jakości edukacji obejmować będzie 2-3 województwa, co znacznie utrudni zbieranie danych, a także oddali faktyczny nadzór od szkół i placówek" - napisał przewodniczący oświatowej "S" Ryszard Proksa.

Dotychczasowy nadzór pedagogiczny składał się z ewaluacji, kontroli i wspomagania. W projekcie omawianej ustawy wspomaganie nie jest już elementem nadzoru. Osłabi to w istotny sposób jakość nadzoru – uważają związkowcy.

Branża Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych swoją opinię dla MEN sporządziła w porozumieniu z Wolnym Związkiem Zawodowym "Solidarność-Oświata", NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych oraz Związkiem Zawodowym "Rada Poradnictwa". Oficjalnego stanowiska nie zajął jeszcze ZNP.


edukacja gazeta.pl, 26.01.2011
A.B./A.D., 26 stycznia 2011

Zobacz też:
Idą zmiany – duże (ustawa o jakości edukacji) i średnie (przepisy o łączeniu szkół) (grudzień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży