Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki badań PISA

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
7.12. ogłoszono wyniki Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment, PISA). To jedno z największych badań umiejętności uczniów na świecie, przeprowadzane jest pod auspicjami OECD.

Badaniem z marca 2009 roku objęto blisko pół miliona 15-letnich uczniów łącznie z 65 krajów, w tym z 34 najbardziej rozwiniętych, zrzeszonych w OECD. Badanie sprawdzało, jak pod koniec obowiązkowej nauki (w Polsce to ostatnia klasa gimnazjum) młodzież jest przygotowana do dalszej edukacji i wymagań rynku pracy. Z Polski w badaniu wzięło udział prawie 5 tys. uczniów.

Gdy Polska dziewięć lat temu startowała w PISA, we wszystkich badanych dziedzinach (czytanie i interpretacja, matematyka oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych) wyniki polskich uczniów były niższe od średniej OECD.

Teraz w czytaniu Polska zajęła dziewiąte miejsce wśród krajów OECD - w Unii jesteśmy na piątym - za Finlandią, Holandią, Belgią i Estonią. Niespodzianką jest dalsza poprawa w naukach przyrodniczych - wynik polskich uczniów jest już lepszy od średniej OECD (w 2006 roku osiągnęliśmy średnią). W UE jesteśmy w tej kategorii na siódmym miejscu. Co ważne, o kilka punktów (do 13,1 proc.) spadł odsetek nastolatków najsłabszych z przyrody.

Najgorzej jest nadal z matematyką. Wynik jest tak samo słaby jak przed trzema laty - 25. miejsce wśród wszystkich badanych krajów (w UE 11.). Aż 20,5 proc. polskich uczniów osiągnęło wynik poniżej minimum. W porównaniu z krajami OECD mamy więcej uczniów średnich, mniej słabych, ale też i mniej dobrych.

„Wyniki pokazują, że gimnazja były dobrym pomysłem, pomagają podnosić umiejętności najsłabszych uczniów” - mówi wiceminister Krystyna Szumilas. – „Dużo do zrobienia mamy, jeśli chodzi o matematykę. Jest z nią problem od dłuższego czasu”.

Kłopoty są też ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Polski zespół PISA przebadał dodatkowo prawie 5 tys. uczniów pierwszych klas zawodówek i liceów. Większość uczniów zawodówek nie ma podstawowych umiejętności badanych w PISA. A w liceach znacząco spadła liczba uczniów bardzo dobrych w czytaniu.

Na stronie internetowej MEN zamieszczono prezentację i opis wyników badań: szczegółowe wyniki dostępne są pod adresem http://www.ifispan.waw.pl/pliki/pisa_2009.pdf

W Gazecie Wyborczej ukazała się rozmowa Małgorzaty Zubik z Michałem Federowiczem, szefem polskiego zespołu PISA. Odpowiadając na pytanie o przyczynę poprawy wyników polskich uczniów Federowicz mówi: „dobre wyniki mamy dzięki nauczycielom gimnazjów. Gimnazja powstały po wprowadzeniu reformy, i to mimo że w dyskusji o polskiej oświacie na słowo "reforma" wszyscy mówią: "Znowu reforma". Nikogo nie dziwi, że za zmianami w świecie muszą podążać np. wielkie korporacje, które co rusz zmieniają strategie, struktury. Gdy trzeba coś zmienić w oświacie, jest wielki krzyk. Wielu było przeciw gimnazjom”. Jego zdaniem gimnazja to szkoły traktujące osobno grupę młodzieży w wieku, w którym uczniowie już nie są dziećmi, ale jeszcze nie są dojrzali. Ponadto gimnazja oznaczają wydłużenie o rok kształcenia ogólnego i to, że ten etap nauki kończy się egzaminem zewnętrznym, który mobilizuje i uczniów, i nauczycieli.

Według Federowicza również wynik uczniów z matematyki ulegnie poprawie w związku z wprowadzeniem obowiązkowej matury z tego przedmiotu i wydzieleniu matematyki z grupy przedmiotów przyrodniczych na egzaminie gimnazjalnym. Będzie to widoczne za kilka lat. Zdaniem eksperta bowiem, droga do sukcesu prowadzi przez egzaminy zewnętrzne.

MEN, 7.12.2010, Gazeta Wyborcza, 8.12.2010, Gazeta Wyborcza, 9.12.2010
A.B./A.D., 7 grudnia 2010

Zobacz też:
Wiwat gimnazja(grudzień 2007)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży