Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rząd nadal rozmawia ze związkami

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z emerytur pomostowych będą mogli korzystać tylko nauczyciele i wychowawcy pracujący z najtrudniejszą młodzieżą w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych itp. Pozostali nauczyciele - nie, chociaż związki zawodowe mają inne zdanie na ten temat – mówiła Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Rozmowy zespołów problemowych Komisji Trójstronnej zajmującej się emeryturami pomostowymi zakończyły się 12 września. W trakcie spotkań uzgodniono wiele zapisów, ale pozostało też wiele rozbieżności.

14 września w czasie spotkania z rządem przedstawiciele Forum Związków Zawodowych opowiedzieli się za decentralizacją oświaty, ale przeciwko ograniczeniu prawa do wcześniejszych emerytur. Na spotkaniu poruszono również kwestię czasu pracy nauczycieli. Według Barbary Bielickiej z WZZ "Solidarność - Oświata", zwiększenie czasu pracy musi iść w parze ze wzrostem wynagrodzeń. "Jeżeli rząd nie zwiększy wynagrodzeń w większym stopniu niż przewidywane 10 proc. rocznie, to wydłużenie czasu pracy skonsumuje projektowane podwyżki" - mówiła.

Minister Michał Boni przekonywał także związkowców, że nie ma powodu do niepokoju, jeśli chodzi o zwolnienia nauczycieli. "Wśród nauczycieli mamy dzisiaj 113 tys. osób, które mają uprawnienia emerytalne, a pracują dalej" - powiedział minister.

Podczas spotkania oświatowych związków zawodowych z przedstawicielami MEN i ministrem Michałem Boni omawiano rolę kuratora oświaty. Jak powiedziała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas, "kurator oświaty powinien być przede wszystkim strażnikiem jakości kształcenia".

Na kolejnym spotkaniu strona rządowa przedstawi model funkcji kuratora, w którym z jednej strony jego dotychczasowe administracyjne obowiązki przejmie samorząd, a z drugiej strony kurator zajmie się tym, do czego jest powołany, czyli do nadzoru jakości kształcenia w szkołach.

W trakcie spotkania omówiono także problem dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. - Jest pełna zgoda ze związkami zawodowymi, co do tego, że profil liceów i szkół zawodowych może być określany przez dyrektora szkoły w kooperacji z samorządem, ale co ważne - także w kooperacji z Powiatową Radą Zatrudnienia - powiedział minister Boni.

Tematem rozmów był także problem mechanizmów odwoływania dyrektora szkoły oraz proces likwidacji szkół niepublicznych.

Rzeczpospolita, 17.09.2008
I. D., 17 września 2008

Zobacz też:
Kolejna tura rozmów

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży