Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kolejna tura rozmów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
2 września odbyło się kolejne spotkanie strony rządowej z oświatowymi związkami zawodowymi oraz z przedstawicielami samorządów. W spotkaniu udział wzięli: Krystyna Szumilas sekretarz stanu w MEN, Michał Boni sekretarz stanu w KPRM, przedstawiciele związków oraz reprezentanci samorządów terytorialnych.

Tematem rozmów były zamierzenia MEN dotyczące rozdzielenia kompetencji administracji samorządowej i rządowej oraz możliwości przekazywania szkół przez samorządy osobom prawnym i fizycznym (do prowadzenia jako szkoły publiczne).

Na spotkaniu nie było natomiast dyskusji na temat ewentualnego podniesienia nauczycielskiego pensum przez samorządy.

Samorządy popierają rządowe plany decentralizacji oświaty i innych zmian organizacyjnych.

MEN, Głos Nauczycielski, Serwis Samorządowy PAP, 3.09.2008
I. D., 2 września 2008

Zobacz też:
Sierpniowe rozmowy rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży