Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według planów Ministerstwa Edukacji Narodowej od przyszłego roku przy dzieleniu subwencji oświatowej nie będzie uwzględniana liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia o sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.

”Przy podziale subwencji bierzemy pod uwagę strukturę awansu zawodowego nauczycieli. Wyłączenie nauczycieli będących na urlopach wychowawczych i bezpłatnych nie powoduje istotnej zmiany tej struktury” - wyjaśnia wiceminister edukacji, Krystyna Szumilas. Jak podkreśla, w stosunku do całej grupy nauczycieli jest to niewielka kwota i nie rzutuje w sposób istotny na podział subwencji oświatowej. Projekt rozporządzenia został bez zastrzeżeń uzgodniony na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Serwis Samorządowy PAP, 15.12.2010
A.B./A.D., 15 grudnia 2010

Zobacz też:
Wątpliwości samorządów w sprawie subwencji oświatowej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży