Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wątpliwości samorządów w sprawie subwencji oświatowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W przyszłym roku kwota subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia będzie wyższa o około 7,7 procent. Jednak, jak podaje Serwis Samorządowy PAP, rozporządzenie w sprawie jej podziału budzi wątpliwości.

21,8 mld zł do gmin, 14,2 mld zł dla powiatów i 0,7 mld zł dla województw – tyle poszczególne rodzaje jednostek dostaną w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w przyszłym roku. 221 mln zł pozostanie do rozdysponowania w ramach 0,6 procent rezerwy oświatowej.

Z wyliczeń, podawanych przez Serwis Samorządowy, kwota subwencji oświatowej na rok 2011 przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do roku 2010 średnio o około 7,7 procent. Wzrost subwencji ma związek z zapowiadanymi przez rząd podwyżkami płac w oświacie.

Zwiększenie kwoty ogólnej subwencji nie gwarantuje jednak, że w poszczególnych gminach nie dojdzie do sytuacji, w której będą one musiały podwyżki finansować częściowo ze swoich środków. Subwencja w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego nie wzrośnie o podwyżki, ale nadal będzie naliczana na ucznia. Podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich przy zmniejszeniu liczby uczniów w gminie i przy utrzymaniu tej samej liczby oddziałów może oznaczać, że do podwyżek trzeba będzie dołożyć z dochodów własnych.

Wątpliwości budzą też zmiany w definicji etatów nauczycielskich. MEN chce, by przy podziale subwencji oświatowej nie była uwzględniana liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych. Związek Powiatów Polskich oczekuje na analizę skutków finansowych takiej zmiany.

Serwis Samorządowy PAP, 4.12.2010
A.B./A.D., 4 grudnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży