Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt (kolejnych) zmian w ustawie o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty z 1991 r. skierowany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji zewnętrznych.

Projekt przewiduje m.in.:
- likwidację testu dla szóstoklasistów
- możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego i możliwość fotografowania swojej pracy podczas wglądu do niej
- zobligowanie dyrektora OKE do weryfikacji, na wniosek ucznia lub absolwenta, sumy punktów z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Weryfikacji powinien dokonać egzaminator inny niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę w zespole egzaminatorów
- szereg zmian dotyczących podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
- zmiany dotyczące dotacji udzielanych z budżetów samorządów.

MEN, 17 marca 2016
A.B., 17 marca 2016

Zobacz też:
Od Redakcji: Biuletyn SME, grudzień 2016
Unieważnienie egzaminu maturalnego (marzec 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży