Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

O podręcznikach elektronicznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz podręczników, wkrótce do szkół mogą zostać wprowadzone także podręczniki elektroniczne. Zdaniem ekspertów Polskiego Towarzystwa Informatycznego, konieczne jest doprecyzowanie przepisów.

W rozporządzeniu brakuje informacji, czy podręcznik ma być e-bookiem, czy może być przedstawiony w postaci hierarchicznej jako hipertekst, czy też ma być skanem (w formie graficznej) podręcznika tradycyjnego. Eksperci podkreślają również, że nie wskazano, kto i z jakimi uprawnieniami miałby oceniać podręczniki elektroniczne. Należy wyjaśnić, na ile uprawnienia te różniłyby się od uprawnień osób, których ocenie podlegają podręczniki tradycyjne. Przepisy rozporządzenia powinny też zawierać informacje, czy zostanie wprowadzony okres przejściowy, kiedy to obie formy podręczników: elektroniczna i tradycyjna będą mogły być w szkołach równocześnie wykorzystywane.

Serwis Samorządowy PAP, 6 maja 2009
A.D./A.R./A.B., 6 maja 2009

Zobacz też:
Projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów i e-podręczniki

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży