Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Informacja dotycząca nauczania etyki w szkołach publicznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN opublikowała informację o nauczaniu etyki w szkołach publicznych. Wynika z niej, że w zasadzie wszystko jest w porządku.

Kuratorzy oświaty sprawdzili, jak realizowany jest obowiązek zapewnienia każdemu uczniowi możliwości wyboru przedmiotu etyka. Według ich informacji w szkołach, w których zgłosili się uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach z etyki, zajęcia te zostały wprowadzone do arkuszy organizacyjnych szkoły za pomocą aneksów. W przypadkach, gdy mała liczba zgłoszeń uniemożliwiła zorganizowanie zajęć na terenie szkoły, podjęte zostały działania w celu utworzenia grup międzyszkolnych.

Jedynie cztery szkoły w skali całego kraju zasygnalizowały kuratoriom oświaty brak nauczyciela etyki. Jak wynika z informacji przekazanych w ostatnich dniach, wszystkie przypadki zostały rozwiązane pozytywnie, m.in. dzięki bankom ofert pracy utworzonym w niektórych kuratoriach.

MEN, 27.09.2007
I. D., 30 września 2007

Zobacz też:
Opinia na temat nauczania etyki
A co z etyką?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży