Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Indywidualne zajęcia za unijne środki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Po 30 tys. zł mogą dostać w tym roku podstawówki na hipoterapię, muzykoterapię czy obserwacje przyrody, pisze Rzeczpospolita. Edukacja odpowiadająca na potrzeby uczniów – i słabszych, i wybitnie uzdolnionych – to jedno z głównych założeń rozpoczętej reformy programów nauczania. Reforma zakłada, że we wszystkich szkołach powinno się prowadzić zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb dzieci i otaczać uczniów i uczennice pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Jest to szczególnie ważne odkąd od zeszłego roku szkolnego w pierwszych klasach obok siedmiolatków uczą się sześciolatki.

By pomóc placówkom w realizacji założeń reformy, resorty edukacji oraz rozwoju regionalnego przeznaczyły w tym roku 624 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Pieniądze są do wykorzystania w latach 2010 – 2013. Zostały podzielone na wszystkie województwa.

MEN zaleca, aby fundusze przeznaczyć przede wszystkim na zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonych dysleksją), z trudnościami w uczeniu się matematyki, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna lub specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia dla dzieci niepełnosprawnych.

Resort edukacji chce, by szkoły prowadziły także zajęcia dla wybitnie zdolnych uczniów rozwijające ich zainteresowania, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, na przykład prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

W tym roku szkolnym unijny projekt indywidualnych zajęć zacznie jedynie dziewięć województw.

Rzeczpospolita, 27.08.2010
A.B./A.D., 27 sierpnia 2010

Zobacz też:
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży