Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jak (nie) odpowiadać na trudne pytania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Orzechowski musiał się wyjątkowo postarać, aby odpowiadając na pytania Społecznego Monitora Edukacji nic nie odpowiedzieć.

Przypominamy. W lutym 2007 wysłaliśmy do Ministra Edukacji Narodowej list z pytaniami dotyczącymi zasad polityki kadrowej. Chcieliśmy wiedzieć, jakimi kryteriami kieruje się MEN dokonując zmian na stanowiskach kierowniczych w oświacie i czy na decyzje o zatrudnieniu nowych dyrektorów i wicedyrektorów w ministerstwie i w podległych mu placówkach miała wpływ przynależność kandydatów do LPR lub do Młodzieży Wszechpolskiej. Interesowały nas przyczyny odwołania dyrektorek Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wreszcie pytaliśmy dlaczego na stanowisko kuratora oświaty w Łodzi nie została powołana pani Beata Florek – dwukrotna zwyciężczyni konkursu. W swoim liście prosiliśmy o wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi.

Odpowiedź MEN, podpisana przez Mirosława Orzechowskiego nie zawiera faktycznie żadnej odpowiedzi. Jest jawną kpiną. Pan Minister podpisując list musiał się nieźle bawić i pewnie był z siebie bardzo dumny, że udało mu się tak wyraźnie zlekceważyć adresata.

Postępowanie Ministra Orzechowskiego jest sprzeczne z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawo dostępu do informacji publicznej ma znaczenie zasadnicze. W piśmie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich („Informacja publiczna w świetle praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich”, dr Andrzej Malanowski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Andrzeja Zolla) czytamy: „Trzeba podkreślić, że jest to prawo szczególne, bowiem warunkuje ono realne wykorzystywanie innych praw, np. prawa wyborczego i umożliwia jednostce zajmowanie racjonalnego stanowiska w sprawach publicznych. Realizacja tego prawa służy też zwalczaniu różnych patologii życia publicznego; korupcji, nepotyzmu, nadużywania władzy, niewłaściwego wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym trwonienia funduszy publicznych etc.”

Jednak, jak widać, Ministerstwo Edukacji Narodowej ma poważne kłopoty z właściwym pojmowaniem tego prawa. List Orzechowskiego jest de facto odmową udzielenia informacji. A zgodnie z art. 16 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji oświatowej, odmowa udostępnienia informacji publicznej musi następować w drodze decyzji, od której przysługuje prawo odwołania do sądu powszechnego.

Monitor będzie więc nadal żądał wyjaśnień od Ministerstwa Edukacji Narodowej

List Mirosława Orzechowskiego do Monitora Edukacji:

Szanowna Pani,
w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi polityki kadrowej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuję, że:

1. Wszystkie zmiany przeprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stanowiskach kierowniczych odbyły się zgodnie z obowiązującymi procedurami i nie są niczym nadzwyczajnym. Nowe osoby, którym resort powierzył stanowiska kierownicze odznaczają się wysokimi kwalifikacjami, kompetencjami, doświadczeniem zawodowym oraz gotowością realizowanie polityki ministra. Przynależność do jakiejkolwiek organizacji nie miała w tych przypadkach żadnego wpływu na powierzone funkcje.

2. Odnośnie pytania o dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych uprzejmie informuję, iż Pani Katarzyna Paluszewska-Jurkiewicz nie jest dyrektorem OKE w Łodzi, natomiast Pan Waldemar Kurpiewski jest bardzo dobrze przygotowany i wykwalifikowany do pełnienia funkcji dyrektora OKE, w tym związanych z „Nową Maturą”.

3. Odpowiadając na pytanie odnośnie Pani Beaty Florek, uprzejmie informuję, iż konkurs na łódzkiego kuratora oświaty, zgodnie z procedurami, wygrała Pani Barbara Kochanowska.

Z poważaniem
wz Ministra
Sekretarz Stanu
Mirosław Orzechowski
Warszawa, 2007.03.19
Irena Dzierzgowska, 15 kwietnia 2007

Zobacz też:
Pytania do ministra edukacji

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży