Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Pytania do ministra edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Warszawa,15 lutego 2007r.

PAN ROMAN GIERTYCH
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, Al. Szucha 25

SZANOWNY PANIE MINISTRZE,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zasad polityki kadrowej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Interesuje nas, a za naszym pośrednictwem również szeroką opinię publiczną, odpowiedź na kilka postawionych niżej pytań.

1. Jakimi kryteriami kieruje się Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonując zmian na stanowiskach kierowniczych w oświacie? Czy nowi dyrektorzy i wicedyrektorzy zatrudnieni w ministerstwie i placówkach centralnych mają wyższe kwalifikacje niż ich poprzednicy? Czy przynależność do Ligi Polskich Rodzin lub do Młodzieży Wszechpolskiej stanowiła istotny powód zatrudnienia między innymi Urszuli Przybylskiej–Zioło, Elżbiety Manzel, Teresy Łęckiej, Pawła Zanina, Sylwestra Cwynara, Janusza Krupy, Włodzimierza Sójtę, Aleksego Wyszkowskiego?

2. Jakie przyczyny spowodowały odwołanie dyrektorek Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w Łodzi i w Łomży? Czy nowi dyrektorzy, pani Katarzyna Paluszewska–Jurkiewicz i pan Waldemar Kurpiewski są lepiej przygotowani do kierowania komisją niż ich poprzedniczki? Warto przypomnieć, że program „Nowa Matura” realizowany był od 1993 roku a pracownicy powołanych w 1998 roku komisji egzaminacyjnych rekrutowali się właśnie z uczestników tego programu. Wszyscy byli przygotowani do tworzenia systemu egzaminów zewnętrznych, brali udział w licznych szkoleniach prowadzonych przez ekspertów polskich i zagranicznych, wyjeżdżali na wizyty studyjne i staże do ośrodków egzaminacyjnych w Europie, zyskali również spore doświadczenie praktyczne. Niezależnie od opcji rządzącej, w komisjach zawsze pracowali fachowcy blisko związani z programem „Nowa Matura”. Nowi dyrektorzy nie spełniają tych kryteriów.

3. Jakich kryteriów merytorycznych nie spełnia pani Beata Florek, dwukrotna zwyciężczyni konkursu na stanowisko kuratora oświaty w Łodzi skoro nie uzyskała akceptacji Pana Ministra?

Oczekujemy wyczerpującej i szczegółowej odpowiedzi Pana Ministra. Zwłaszcza, że zachęciło nas do postawienia pytań oświadczenie rzeczniczki prasowej ministerstwa, w którym poinformowała, że każdy list skierowany do ministerstwa będzie wnikliwie czytany, a odpowiedzi będą udzielane w możliwie szybkim terminie.

Z poważaniem
Irena Dzierzgowska
Monitor Edukacji
Irena Dzierzgowska, 15 lutego 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży