Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List do Prezydenta w sprawie SIO

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
"Monitor" jest jednym z sygnatariuszy listu do prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie nowej ustawy o SIO, powstałego z inicjatywy Fundacji PANOPTYKON.

Integracja na poziomie centralnym tak szerokiego zakresu danych jednostkowych będzie stanowić daleko idącą ingerencję w konstytucyjnie chronione prawa i wolności. Dlatego powinna ona zostać poddana wnikliwej ocenie pod katem spełniania wymogów przewidzianych w art 31 ust 3 Konstytucji, przede wszystkim wymogu konieczności w demokratycznym państwie. - czytamy w piśmie, do którego dołączono wcześniejsze merytoryczne stanowisko PANOPTYKONu.
LT, 31 maja 2011

Zobacz też:
Treść Listu
Ustawa o SIO: protestujmy!

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży