Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Korespondencja z dyrektorem CKE: tajność i jawność raz jeszcze

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dyrektor CKE błyskawicznie odpowiedział na moje pytanie, dotyczące nakazu niszczenia materiałów z matury ustnej z języka polskiego. Ja jednak, nie do końca usatysfakcjonowana, pytam dalej.

e-mail z 28 czerwca:

Marcin Smolik
28.06
do: mnie

Szanowna Pani,

uprzejmie dziękuję za przesłane zapytanie. Proszę wybaczyć opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi. Przygotowujemy się do ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, okres jest niezmiennie pracowity.

Sposób postępowania z zadaniami do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego jest – jak sama Pani słusznie zauważa – tożsamy z zestawami zadań do części ustnej z języków obcych nowożytnych. Zależy nam, aby ani zadania, ani zestawy nie stały się de facto jedynym „słusznie” obowiązującym zakresem materiału, który będzie realizowany w kształceniu polonistycznym. Przykładowe zadania z języka polskiego są dostępne zarówno w Informatorze, opublikowanym w 2013 r., jak i Zbiorze zadań (50 zadań), opublikowanym w 2014 r.

Warto również zauważyć, że do Internetu nie trafiły zadania jako takie, a jedynie to, co zdający zapamiętali z zadań, które wylosowali na egzaminie – bez dokładnego brzmienia poleceń, niejednokrotnie z błędami, bez tekstów źródłowych. Wskazane byłoby zatem powstrzymanie się od korzystania z zadań pozyskanych z tego źródła podczas lekcji. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby zespół polonistów wykonał, na własne potrzeby, analizę zadań oraz wyników, jakie osiągnęli zdający, przed zniszczeniem materiałów.

Z poważaniem
MS

****************************
dr Marcin Smolik
dyrektor
Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
kom. 691 500 005

Odpowiedź: e-mail z 7 lipca

Anna Dzierzgowska
7.07
do: Marcin

Szanowny Panie Dyrektorze,
bardzo dziękuję za odpowiedź i przepraszam, że tym razem ja zwlekałam ze swoją.

Rozumiem racje, stojące za zaleceniem CKE - co nie znaczy, że się z nimi w pełni zgadzam. Chciałabym jednak dopytać o konkretną podstawę prawną dla decyzji o niszczeniu materiałow z egzaminu ustnego.

Informacja, że nauczyciele i nauczycielki mogą dokonać analiz wyników na swój użytek, jest bardzo ważna. Jeśli wolno mi coś sugerować, być może dobrze byłoby uczynić ją oficjalną, tak, by dotarła do jak największej liczby uczących.

Równocześnie chciałam zaznaczyć, że, niezależnie od analiz, jakie wykonują na swój użytek nauczyciele i nauczycielki w poszczególnych szkołach, chcieliśmy przyjrzeć się zadaniom z tegorocznej matury z języka polskiego jako Monitor Edukacji, czyli w ramach obywatelskiego monitoringu - i tej możliwości jesteśmy pozbawieni.

pozdrawiam serdecznie
Anna Dzierzgowska
Anna Dzierzgowska, 7 lipca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży