Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Korespondencja z dyrektorem CKE c.d.: kwestie tajności i jawności

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
e-mail z 24 czerwca 2015

Szanowny Panie Dyrektorze,
wznawiam naszą korespondencję; tym razem pozwalam sobie pisać do Pana w sprawie zestawów zadań, służących do przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka polskiego wg tzw. "nowej formuły".

W systemie wymiany plików mazowieckiej OKE zamieszczono, z datą 8 czerwca, notkę następującej treści:

"Postępowanie z zestawami zadań, które służyły do przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka polskiego wg nowej formuły
Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora CKE należy zniszczyć wydruki i płyty CD z zestawami zadań na egzamin ustny z języka polskiego, a także usunąć z dysków twardych i innych nośników elektronicznych."

Rozumiem z tej notki, że gdzieś istnieje opublikowane Pańskie stanowisko w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, pozwalam sobie zatem prosić o jego udostępnienie.

Równocześnie chciałabym się upewnić, ze dobrze rozumiem sens tej notki: czy oznacza ona, że CKE utajnia materiały z matury ustnej z języka polskiego? Z rozmów jakie prowadziłam z nauczycielkami języka polskiego wynikało, że nauczycielki trwały w przekonaniu, że będą mogły użyć tegorocznych materiałów egzaminacyjnych jako pomocy dydaktycznej. Sama z kolei, przyznaję, planowałam przeprowadzenie małej analizy tegorocznych zadań – czy mam rozumieć, że nie wolno mi tego zrobić? Czy też może raczej, że jesteśmy skazane na korzystanie z tych zestawów zadań egzaminacyjnych, które w trakcie egzaminów publikowane były w internecie (bo wiadomo przecież, że znaczna część zestawów trafiała do internetu w dniach poszczególnych egzaminów)?

Szanowny Panie Dyrektorze, dostrzegam tu, oczywiście, analogię z zasadami, stosowanymi wobec zestawów przygotowywanych na maturę ustną z języka obcego (które po zakończeniu egzaminów szkoły zawsze zwracają do OKE); tym niemniej, zwłaszcza wobec wspomnianej przeze mnie sytuacji, w której znaczna część zestawów została upubliczniona w trakcie egzaminu, przyznaję, że nie rozumiem sensu tych zasad.

pozdrawiam serdecznie
Anna Dzierzgowska, 24 czerwca 2015

Zobacz też:
Korespondencja z dyrektorem CKE: format materiałów maturalnych, nowe procedury egzaminacyjne (grudzień 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży