Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Związek radzi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował na swojej stronie internetowej scenariusz, który uczy, jak powinien zachować się kandydat na dyrektora szkoły należący do ZNP. W ten sposób Związek broni przed dyskryminacją swoich działaczy startujących w konkursach na dyrektorów szkół. I tak, jeśli ktoś z komisji konkursowej zapyta, czy należy do związku, „ma prawo odmówić odpowiedzi na niniejsze pytanie, a także oświadczyć, iż narusza ono jego prawa i wolności obywatelskie chronione poniższymi przepisami”: tu ZNP podaje konkretne artykuły z Konstytucji, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o związkach zawodowych, a także powołuje się na prawo międzynarodowe.

Ściągi dostaną też członkowie komisji konkursowych. Związek ma jednego przedstawiciela w każdej komisji. Jeśli komisja będzie pytać o przynależność związkową kandydata, przedstawiciel ZNP będzie wnioskował o uchylenie tego pytania.
(Gazeta Wyborcza 12.04.2007)
I. D., 15 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży