Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany w statusie nauczycieli szkół katolickich

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie Internetowej MEN znajduje się projekt rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

Zmiana ma dotyczyć rozciągnięcia na wymienionych w tytule nauczycieli dodatkowych przepisów ustawy Karty Nauczyciela. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie będą oni mogli korzystać ze środków na nagrody z puli wojewodów i ministra edukacji oraz z doskonalenia nauczycieli na takich zasadach jak nauczyciele zatrudnieni w placówkach i przedszkolach publicznych. Kolejna zmiana przyznaje nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę prawa do odprawy.
(Gazeta Szkolna nr 36 z dnia 18.04.2007)
I. D., 22 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży