Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zgoda na edukację domową tylko od państwowych poradni

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji w projekcie ustawy prawo oświatowe wprowadziło zapis, który zmieniający zasady obowiązujące rodziców, którzy chcą uczyć swoje dzieci w systemie edukacji domowej.

Obecnie około 7 tys. uczniów uczy się w formach innych niż szkolne. Na taką formę nauki zgodę wyraża dyrektor szkoły, do której dziecko jest zapisane. Wśród wymogów, których spełnienia wymaga nauczanie dziecka w domu lub w szkole alternatywnej, jest konieczność uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. W projekcie ograniczono placówki, które mogą te opinie wystawiać wyłącznie do placówek publicznych (dotychczas mogły je wystawiać także placówki niepubliczne).

Dziennik Gazeta Prawna, 22 września 2016
A.B. , 22 września 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży