Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Za co karmić dzieci w szkole?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Co czwarta szkoła nie prowadzi stołówki z obiadami dla uczniów – wynika z badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Podziel się posiłkiem”. Problemem w małych szkołach i w szkołach na wsi jest brak stołówek i kuchni. Od końca 2005r. gminy mogą korzystać z rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Środki budżetu państwa, w wysokości nie mniejszej niż 500 mln złotych w każdym roku, wspierają gminy 40-procentowym udziałem własnym.

Ministerstwo Pracy planuje zmienić rozporządzenie w sprawie programu tak, aby umożliwić wojewodom bardziej racjonalne wykorzystywanie środków przeznaczonych na dożywianie. Będą mogli większą niż obecnie część dotacji przeznaczyć na utworzenie nowych lub wyposażenie istniejących punktów dożywiania albo na dowóz posiłków do osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktów ich wydawania. (Serwis Samorządowy PAP 26.04.2007)
I. D., 27 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży