Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
14 czerwca CKE przedstawiła sprawozdanie „Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2007”, prezentujące krajowe wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki z poszczególnych grup przedmiotów oraz ocenę osiągnięć polskich uczniów w kontekście badań PISA. Na 50 możliwych do uzyskania punktów tegoroczni gimnazjaliści uzyskali średnio 25,51 pkt. w części matematyczno-przyrodniczej i 31,48 pkt. w części humanistycznej. W tej drugiej najwięcej problemów mieli ze wskazaniem kontekstu historycznego, napisaniem rozprawki i posługiwaniem się pojęciami z zakresu poetyki. Mocną stroną okazało się odczytywanie danych z wykresów i diagramów.

(CODN, Dziennik, Rzeczpospolita 15.06.2007)
I. D., 17 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży