Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki ankiety Serwisu Samorządowego PAP

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nieco ponad 52 proc. czytelników i czytelniczek Serwisu Samorządowego PAP, którzy wypełnili przygotowaną przez redakcję ankietę, jest przeciwna zwiększeniu roli samorządów w kształtowaniu pensji nauczycielskich. Zwolennikami takiego rozwiązania jest 47 proc. Czytelników. Zwiększenie roli samorządów to jedna z propozycji zmian w Karcie Nauczyciela przedstawiona przez minister Katarzynę Hall.

Pytano też o wskazanie możliwych skutków lokalnego kształtowania pensji nauczycielskich. Było to pytanie wielokrotnego wyboru; ankietowani przeciętnie wybierali dwie odpowiedzi. Najczęściej wskazywali, że zwiększenie roli samorządów w kształtowaniu pensji nauczycielskich będzie skutkowało oszczędzaniem na wynagrodzeniach pedagogów oraz że gmina będzie mogła uzależnić pensję nauczyciela od efektów nauczania.

35,8 proc. ankietowanych osób uważa, że nauczyciele będą uzależnieni od władz lokalnych, a 28,8 proc. twierdzi, że gmina uzyska swobodę w kształtowaniu polityki oświatowej. Uczestnicy ankiety najmniej obawiają się, że budżet centralny nie przekaże środków na wynegocjowane w gminie pensje (25,7 proc.) i że wójt będzie musiał działać pod presją płacową – tę odpowiedź wskazało tylko 15,9 proc. badanych.

W ankiecie wzięło udział 572 czytelników i czytelniczek. Niemal 55 procent z nich określiło się jako szef urzędu lub pracownik samorządowy związany z oświatą. Prawie 26 procent zadeklarowało swoją funkcję jako dyrektor szkoły lub nauczyciel. Odpowiedź „inne stanowisko” wybrało ok. 20 proc. ankietowanych.

Serwis Samorządowy PAP, 17.01.2011
A.B./A.D., 17 stycznia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży