Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wg ZNP, nauczycielstwo źle ocenia „Nasz elementarz”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z ankiety przeprowadzonej przez ZNP w listopadzie ub.r., w której udział wzięło 3 tysiące nauczycielek i nauczycieli wynika, że ponad połowa nauczycielek i nauczycieli klas pierwszych uważa, iż po wprowadzeniu rządowego podręcznika „Nasz elementarz” pogorszyła się jakość pracy z uczniem. Tego zdania jest 57 % respondentów. Tylko 1,9 % nauczycieli dostrzegło tu poprawę.

Nauczycielstwo narzeka też na pomoce dydaktyczne i materiały ćwiczeniowe do elementarza. 56 proc. z nich zwróciło uwagę na fakt, że dostępne na rynku ćwiczenia nie są w pełni spójne z treściami podręcznika, a 60 proc. stwierdziło, że pomoce dydaktyczne nie zabezpieczają potrzeb ucznia.
Nauczyciele sprzeciwiają się narzucaniu im podręcznika. Aż 96 proc. badanych stwierdziło, że nauczyciel powinien mieć możliwość wyboru podręcznika. Ich zdaniem, jest to wyraz autonomii zawodowej.

Co sądzicie o nowym rządowym podręczniku? - zapytał pod koniec minionego roku Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ponad połowa uznała, że jakość pracy z pierwszakami się pogorszyła, odkąd pracują z "Naszym elementarzem". - Mieliśmy sygnały z całej Polski, że te podręczniki nie są dobre - mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP.

Jednak ocen dobrych jest całkiem sporo - "dobrze" merytoryczną stronę rządowego podręcznika oceniło 62,6 proc. ankietowanych, dydaktyczną - 61 proc., treści wychowawcze - 71 proc., warstwę językową - 74 proc. W każdej z tych kategorii ok. 5 proc. nauczycieli ocenia podręcznik na piątkę. Pozostali byli zdecydowanie na "nie". Ich zdaniem szczególnie kuleje część matematyczna.

ZNP wystawił zatem rządowemu elementarzowi trójkę. MEN odpowiada: Nasz podręcznik wymaga od nauczycieli zaangażowania.

Głos Nauczycielski, 4.03.2015, Gazeta Wyborcza, 14.03.2015
A.B. , 14 marca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży