Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Trybunał w Strasburgu o klasach dla dzieci romskich

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatrując sprawę przeciwko Chorwacji o umieszczenie dzieci romskich w osobnych klasach stwierdził, że państwom nie można zakazać tworzenia odrębnych klas lub szkół dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Takie rozwiązanie może być korzystne o ile ma pomóc dzieciom uzyskać wiedzę konieczną do przyswojenia programu szkolnego. Trybunał uznał, iż umieszczenie ich w osobnych klasach było spowodowane brakiem znajomości języka chorwackiego, a nie pochodzeniem rasowym lub etnicznym i było usprawiedliwione dla celów art. 14 Konwencji i art. 2 Protokołu nr 1. Z tego wynikało, że odmienna praktyka stosowana wobec dzieci romskich ze względu na niedostateczną znajomość języka nie oznaczała naruszenia Konwencji.

Gazeta Prawna, 16.09.2008
I. D., 16 września 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży