Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Trudne finansowanie przedszkoli ze środków unijnych 

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ramach PO Kapitał Ludzki nie można wspierać bieżącej działalności przedszkoli już  istniejących, o ile nie są one zagrożone likwidacją –  wyjaśnia resort rozwoju regionalnego.

W interpelacji skierowanej do minister Elżbiety Bieńkowskiej poseł Anna Sobecka zapytała m.in. o kwestię limitowania dostępu do środków unijnych samorządom, które nie chcą tworzyć nowych miejsc w przedszkolach, a jedynie zwiększać jakość oferty w istniejących placówkach. 
Ministerstwo poinformowało, że ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie można finansować bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli. Resort przypomniał, że beneficjenci funduszy unijnych powinni zapewnić trwałość projektów po zakończeniu ich realizacji, a więc powinni wskazać, jakie działania zostaną podjęte, aby utworzony ośrodek przedszkolny lub stworzone dodatkowe miejsca dla dzieci w istniejących ośrodkach zostały zachowane po zakończeniu finansowania z EFS np. poprzez przejęcie ich finansowania przez samorząd gminny lub stowarzyszenie rodziców.

Od 1 czerwca pojawiła się możliwość wsparcia istniejących przedszkoli w ramach poddziałania 9.1.1. PO KL. Dotyczy to jednak tylko przedsięwzięć, które wprost nie przewidują zwiększenia liczebności dzieci w przedszkolu, ale przeciwdziałają negatywnym skutkom likwidacji placówki, a tym samym dają szansę dzieciom w wieku przedszkolnym na kontynuację lub rozpoczęcie edukacji przedszkolnej.

Serwis Samorządowy PAP, 7.07.2010
A.B./A.D., 7 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży