Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spotkanie w MEN na temat podstawy programowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
6 lutego z inicjatywy minister Katarzyny Hall w MEN odbyło się spotkanie z uczonymi, sygnatariuszami listu otwartego „Ratujmy historię, ratujmy polski kanon”, w którym zgłosili obawy co do kształtu nowej podstawy programowej z języka polskiego oraz historii. W spotkaniu uczestniczyli także profesor Henryk Samsonowicz, Zofia Kozłowska z Polskiego Towarzystwa Historycznego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Krzysztof Stanowski oraz przedstawiciele zespołów (uczeni oraz nauczyciele), które tworzyły nową podstawę programową z obu przedmiotów.

Prof. Zbigniew Marciniak zapowiedział, że MEN wyda komentarz do podstawy ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli i zapisze w nim m.in., by w liceach w bloku zagadnień do wyboru nauczyciele wybierali temat „Ojczysty panteon i ojczyste spory”, w którym są poruszane problemy walki powstańczej.

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem, że zapoczątkowany spotkaniem dialog na temat podstawy programowej będzie kontynuowany.

MEN, 6.02.2009, Rzeczpospolita, 7.02.2009
A.D./A.B., 6 lutego 2009

Zobacz też:
Do czego służy Marszałek czyli jak uczyć historii w szkole

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży