Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich w obronie gimnazjalistów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od MEN informacji w sprawie pytania 32. "Zwracam się z (...) prośbą o udzielenie informacji na temat formy i zakresu tzw. indywidualnej opieki kuratorów oraz celów, jakie w zamiarach Ministerstwa ma spełniać zapowiadana opieka. Ponadto będę zobowiązany za poinformowanie mnie o działaniach jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje podjąć w celu uniknięcia podobnych nieprawidłowości podczas kolejnych sesji egzaminu" - napisał Janusz Kochanowski.

RPO zwrócił uwagę na to, że zapowiedziane w czwartek przez minister edukacji Katarzynę Hall dodatkowe zaświadczenia o uzyskanych na egzaminie wynikach nie pomogą poszkodowanym uczniom, bo dyrektorzy liceów nie mogą faworyzować niektórych uczniów przy rekrutacji.

Jak podkreślił Rzecznik, uczniowie, którzy nie przerobili na czas obowiązkowych lektur, zostali pozbawieni możliwości prawidłowego przygotowania się do egzaminu, "z uwagi na nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej z języka polskiego". Tymczasem art. 70 Konstytucji gwarantuje dzieciom edukację na najwyższym poziomie, czyli nakazuje realizację w każdej szkole ustalonej podstawy programowej. "Edukacja w gimnazjum z samego założenia ma na celu przygotowanie do zdania egzaminu gimnazjalnego, co umożliwia dalsze kształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej" – dodał Rzecznik.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 13.06.2008
I. D., 13 czerwca 2008

Zobacz też:
Co z pytaniem 32?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży